Taidetta takuulla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Taidetta takuulla

Kuva Timo Hartikainen

Taidetta takuulla

Projektipäällikkö Eeva Mäkinen on luotsannut Kuopion konservatorion ja Kuopion kaupungin yhdessä toteuttamaa TAKUULLA!-hanketta keväästä 2012. Parhaillaan on meneillään TAKUULLA 2 -jatkohanke, joka päättyy heinäkuussa. Hanke toteutetaan taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja opetusalojen ammattilaisten yhteistyönä.

Mikä hankkeen tavoite on?

”Hanke parantaa Kuopion seudun lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Sillä kehitetään yhteistyötä kulttuurialan ja muiden ammattien välillä sekä halutaan auttaa monialaisten ammattien syntymistä.”

Millaisia uusia toimintoja sillä haetaan?

”Hankkeessa kehitetään kulttuurisia hyvinvointipalveluja, jotka myös mallinnetaan. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on kehittää uudenlaista moniammatillista osaamista harrastustoiminnan ja taide/musiikkiterapian välimaastoon. Pilottikohteina ovat neuvola, päiväkodit, koulut, sairaala, Savon ammatti- ja aikuisopiston valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä kaksi yhdistystä. Kokeilut kestävät muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen.”

Ketkä ovat hyötyjiä?

”Ensisijaisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet. Tavoitteena on tuoda myös säästöä kuntien sosiaali- ja terveysmenoihin, sekä auttaa taiteilijoiden ja kulttuuriyrittäjien työllisyyttä. Jatkossa toimintaa sovelletaan esim. vanhusten ja vammaisten palveluihin, sairaalaympäristöön sekä työterveyshuoltoon. Myös koulutusorganisaatiot hyötyvät osaamisesta.”

Miten hanke vastaanotettiin pilottikohteissa?

”Vastaanotto on ollut erinomaista, vaikka pilottihankkeet aina myös kuormittavat työyhteisöjä. Esimiesten tuki ja sitoutuminen kehittämistyöhön on ollut tärkeää.”

Miltä hankkeen jatko näyttää?

”Kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämistyölle on jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on laajentaa toimintaa ja perustaa vuoteen 2020 mennessä monialainen Itä-Suomen kulttuuri- ja hyvinvointiosaamiskeskus, Hyvinvointivoimala.”

Takuulla!-hankeseminaari järjestetään 24.1. klo 8.30–15 Kuopion Musiikkikeskuksella.

 

PIIA JULKUNEN