Merkitykselliseksi koettua työtä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Merkitykselliseksi koettua työtä

27.12.2018

 

Kirkon työntekijöistä yli 90 prosenttia pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä kirkon työntekijästä kokee työssään työn iloa ja innostusta. Lähes saman verran on valmis suosittelemaan työnantajaansa. 

Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksesta, jonka kohteena olivat evankelis-luterilaisen kirkon, kunta-alan ja valtion työntekijät. Kirkko on ollut tutkimuksessa mukana vuodesta 2014 alkaen.

Työhyvinvointi on monella mittarilla tarkasteltuna säilynyt hyvänä. Työhyvinvointia vahvistaa työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työhönsä: kirkon alalla sitä kokee yli kaksi kolmasosaa. Myös arviot työhyvinvoinnin kehittymisestä ovat myönteisiä. 

Kirkon työntekijöistä neljä viidestä kokee, että heidän osaamisensa suhteessa työn vaatimuksiin on sopiva. Osaamisen kehittämiseen kannustetaan yli 70 prosenttia vastaajista; luku on hiukan kasvanut.

Ilmapiiriä pitää työyhteisössään hyvänä tai erinomaisena 62 prosenttia vastaajista ja 75 prosenttia katsoo voivansa luottaa ihmisiin työyhteisössään. Huolestuttavaa kuitenkin on, että epäasiallista kohtelua työyhteisössään on vuoden aikana kokenut joka kolmas työntekijä. 

Kirkon työmarkkinalaitoksen näkemyksen mukaan henkilöstön hyvinvointi on tuloksellisen toiminnan edellytys.