Säilytä kosketus kumppaniin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Säilytä kosketus kumppaniin

31.10.2018

Teksti: Irene Venejärvi

Kuopion serakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Kuva: Pexel

 

Parisuhde on yksi merkittävimmistä aikuisuuden ihmissuhteista. Se on aikuisuuden kasvusuhde, jossa molemmat kasvattavat toisiaan. Kumppani voi vaikuttaa kasvun suuntaan merkittävästi.

Parisuhdetyytyväisyydellä on suuri merkitys ihmisen kokonaisvaltaiseen henkiseen hyvinvointiin. Suhteen hyvinvointiin voivat molemmat puolisot vaikuttaa omalta osaltaan. Tärkeää on säilyttää kosketus kumppaniin ja hänen elämäänsä, olla kiinnostunut mitä toiselle kuuluu, mistä hän iloitsee, mitä suree ja mitä haasteita elämässä on kullakin hetkellä. On hyvä muistaa tietysti vastavuoroisuus – kannattaa myös itse olla valmis jakamaan omia tunteita ja ajatuksia toisen kanssa.

Tunteet, vastavuoroisuus, yhteinen tekeminen ja yhteisen ajan järjestäminen keskinäiselle suhteelle auttaa pitämään yllä yhteyttä puolisoon. Parisuhteen voima on monitasoinen keskinäinen yhteys. Se, kuinka lähestymiseen vastataan, määrittää kuinka turvalliseksi tunnemme kiintymisemme ja miten arvostetuksi koemme itsemme ihmisenä.

Myönteinen asenne jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa kasvattaa parisuhteen tunnevoimalaa: kannattaa puhua auki unelmat, toiveet ja toteutusmahdollisuudet, olipa kysymyksessä perheen perustaminen, asunnon ostaminen, lomamatka tai harrastukset, tai vaikka henkisemmin filosofoinnin ja syvällisen keskustelun mahdollistaminen.

Hyväksytyksi tulemisen perustarve

Hyväksytyksi tuleminen, tarve saada ja antaa rakkautta, on perustarve. On hyvä pysähtyä miettimään, miten tärkeä toinen on minulle ja miten voin sen hänelle osoittaa. Rakkaus ja myönteinen vuorovaikutus luovat perustan hyvälle ystävyydelle parisuhteessa.

Uusissa tilanteissa voi aina oppia kumppanista jotain uutta. Riidan tiimellyksessä voi olla vaikea nähdä puolisoa arvostettavana ja kunnioitettavana. Silloin on hyvä muistaa, että vaikeuksissa toisaalta punnitaan suhdetta, mutta toisaalta annetaan toiselle uutta tietoa itsestä ja itselle tärkeistä asioista. Jos tilanne pitkittyy, voivat toisen tekemisten ja sanomisten tulkinnat herkästi ajautua jatkuvaan kielteisyyden kehään.

Kielteisyyden, vihan ja katkeruuden yli pääsemiseksi molempien on pystyttävä joustamaan ja miettimään tilannetta toisen kannalta. On yritettävä löytää se, mikä on suhteessa vielä myönteistä ja voimaannuttavaa. Negatiivisten odotusten muuntamisessa positiivisemmaksi punnitaan toisen ja suhteen merkitys itselle. Mitkä tahansa tunteet, myös negatiiviset, ovat parisuhteessa hyväksyttäviä. Jos kuitenkin kielteisyys ottaa vallan, on hyvä pohtia, mistä se kertoo. Liittyvätkö tunteet tähän suhteeseen vai heijastavatko aikaisemman elämämme ihmissuhteita.

Halveksunta ja puolustautuminen tuhoisia

Parisuhteen pahimpia tuhoajia ovat ainakin jatkuva halveksunta, epäkunnioittava puhuminen, puolustautuminen tai keskusteluyhteyden välttely ja jatkuva kielteinen tulkinta toisesta. Riidat kuuluvat elämään ja parisuhteeseenkin. Riidat on mahdollista ratkaista rakentavasti ja toista kunnioittaen!

Vaikeat, pitkäkestoiset ristiriidat voivat kertoa siitä, mikä on suhteen kannalta olennaista ja mihin tarvitaan jokin ratkaisu. Toisaalta ratkaisemattomien ongelmienkin kanssa voi oppia elämään, tärkeää siinä on säilyttää keskusteluyhteys. Ongelmassa ei ole kyse puolison persoonallisuudesta, vaan yhteisestä, ristiriitaisia tunteita tuovasta ongelmasta.

Jokaisessa suhteessa on omat ristiriitansa ja koettelemuksensa, joihin on hyvä ajoissa reagoida. Jos vaikeat asiat jäävät puhumatta, ne kasaantuvat ja voivat johtaa eropohdintoihin. Mielen malttia tarvitaan rakentavassa asioiden puheeksi ottamisessa. Molemmilla pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisten tavoitteiden asetteluun ja ratkaisuihin, jotka ovat usein kompromisseja.

Kasvuhistoriasta yhteiseen pohdintaan

Parisuhteessa on kaksi erillistä ihmistä, jotka molemmat tuovat suhteeseen oman kasvuhistoriansa: tavan olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa, ristiriitojen käsittelyn ja tunteiden ilmaisun toimintamallit. Pariskunnan omat ratkaisumallit muotoutuvat yleensä ajan kanssa, yhteisten pohdiskelujen ja päätösten kautta.

Elämän eliksiiriä on sitten se, kun voi toista kiittää siitä, miten hän on omalta osaltaan onnistunut parisuhteen hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteinen pohja elämän perusperiaatteista auttaa elämän karikoissa, luo tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja parisuhteen merkityksellisyydestä.

Kannattaa siis välillä pysähtyä pohtimaan parisuhteen tilaa.

 


 

Parisuhdeviikkoa vietetään viikolla 46. Mukana Väestöliitto ja Kataja ry. facebook/parisuhdeviikko ja perheneuvonnan facebook-sivut.

Parisuhteen parhaaksi

Pariskuntien ilta 20.11. klo 17–19 Keskusseurakuntatalolla. Lastenhoito. Ilmoittautuminen viikkoa ennen: **@**, 040 4848 266.

Parisuhteen Palikat 25.11. klo 16–18 Vuorelan kirkolla. Lastenhoito, varaus viikkoa ennen 044 7284 646.

Varikko-ilta 2.12. klo 17–18.30 Petosen seurakuntatalolla. Lastenhoito.

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Vastaanotto Kuopiossa ja kaksi kertaa kuukaudessa Iisalmen seurakuntatalolla.

Lähialueen seurakunnat rahoittavat alueensa asiakkaiden käynnit (Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Leppävirta, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto ja Vieremä).

Työntekijät: johtaja, 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen perheneuvoja sekä osa-aikainen vastaanottosihteeri.

Asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 817, joista miehiä 47 %; uusia asiakkuuksia 384. Keskeisimmät tulosyyt vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, erilaiset kriisit parisuhteessa ja uskottomuus.

Ajanvaraus: ma–pe klo 9–11 puh. 040 4848 480