Poliittiset puolueet hyvin esillä seurakuntavaaleissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Poliittiset puolueet hyvin esillä seurakuntavaaleissa

26.9.2018

 

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi maanantaina 17.9. Ehdokkaita ja ehdokaslistoja on vähemmän kuin viime vaaleissa.

Kuopion seurakunnissa vuonna 2014 ehdokkaita seurakuntaneuvostoihin oli 178 ja tänä vuonna 141. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokkaita oli 176 vuonna 2014 ja tänä vuonna 127. Suurin osa ehdokkaista on ollut ehdolla aiemmin. Männistön seurakunnassa sen sijaan 2/3 ehdokkaista on uusia.

Suurin osa ehdokkaista on yli 30-vuotiaita.

Kuopion tuomiokirkkoseurakuntaan on tulossa sopuvaali seurakuntaneuvoston osalta. Ehdokkaita seurakuntaneuvostoon on 14 ja paikkoja on 14. Ehdokaslistoja on kolme: Kaikista pidetään huolta-SDP, Elävä seurakunta-Kokoomus ja Kotikirkko Lämmin Lähiyhteisö-Keskusta.

Muillakin seurakunnilla poliittiset puolueet ovat aiempaa selvemmin esillä ehdokaslistojen nimissä. Puoluepoliittisia listoja ovat muun muassa Kaikista pidetään huolta-SDP Alavan, Järvi-Kuopion, Männistön ja Puijon seurakunnissa. Lisäksi Kirkko keskellä Puijoa-Keskustan lista ja Kokoomuslaisten ehdokkaiden lista Puijon seurakunnassa.

Siilinjärvellä 56 ehdokasta

Siilinjärven seurakunnassa on ehdokkaita kahdelta valitsijayhdistykseltä: Kotikirkosta 28 ja Yhteistyöryhmästä 28. Ehdokkaita asettivat samat valitsijayhdistykset kuin vuoden 2014 vaaleissa. Noin puolet on ollut ehdolla aiemmin. Kotikirkon listalla on 10 nykyisiä valtuutettua ja Yhteistyöryhmän listalla 8 nykyistä valtuutettua.

Edellisiin vaaleihin verrattuna Siilinjärvellä ehdokasmäärä laski molemmissa ryhmissä: vuonna 2014 ehdokkaita oli kaikkiaan 68, joista Kotikirkolla 32 ja Yhteistyöryhmällä 36.

Ehdokkaissa nuorten aikuisten osuus on nyt hieman pienempi kuin edellisvaaleissa. Tänä vuonna alle 30-vuotiaita ehdokkaita on kolme.

Kotikirkko kertoo ryhmään kuuluvan pääosin keskustalaisia ja kristillisdemokraattisia ehdokkaita, mutta ryhmä on avoin eritaustaisille seurakuntalaisille. Yhteistyöryhmä ilmoittaa olevansa poliittisesti sitoutumaton.

Ehdokkaiden määrä vähenemässä valtakunnallisesti

Alustavien tietojen mukaan Turun ja Kaarinan sekä Tampereen seurakuntayhtymässä ja Jyväskylässä ja Rovaniemellä ehdokkaita on noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa. Helsingissä ehdokkaita on noin seitsemän prosenttia edelliskertaa vähemmän. Myös Joensuussa ehdokkaita on merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Oulussa ehdokkaita on nyt hieman vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Seurakuntavaaleissa äänestää voivat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11.2018. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Myös kotiäänestys on mahdollinen tietyin edellytyksin.

Varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018. Jokainen äänioikeutettu saa vaalikirjeen, jossa kerrotaan äänestyspaikoista ja -ajoista.

Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan vaalikoneen avulla, joka aukeaa äänestäjien käyttöön 8.10. osoitteessa: seurakuntavaalit.fi. Lokakuun Kirkko ja koti -lehdessä esitellään seurakuntavaalien ehdokkaat.

Tulevan kirkkovaltuuston toimikausi on 2019–2022. Valituiksi tulevat päättäjät ovat avainasemassa esimerkiksi seurakunnan virkoihin, kiinteistöihin ja määrärahoihin liittyvissä ratkaisuissa.