Piispat huolissaan kaivossuunnitelmista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Piispat huolissaan kaivossuunnitelmista

26.9.2018

Kuva: Tuija Hyttinen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ovat julkaisseet yhteisen kannanoton luonnon ja ihmisen puolesta liittyen Saimaan vesistöalueen kaivossuunnitelmiin.

Erityisesti Heinävedelle kaavailtu grafiittikaivoshanke koskettaa koko pohjoisen Saimaan aluetta ja ylittää näin kuntien, maakuntien ja hiippakuntien rajat. Piispojen mukaan hankkeen ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää selvitystä. Todistustaakka on heidän mukaansa kaivosyhtiöillä, ei alueen asukkailla.

”Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”, Jari Jolkkonen ja Seppo Häkkinen kirjoittavat.

Piispat toteavat, että Heinäveden kaivoshankkeessa joudutaan punnitsemaan erityisesti luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyvien arvojen välillä.

”Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta”, piispa Jolkkonen ja piispa Häkkinen toteavat.