Mitä sinulle kuuluu?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Mitä sinulle kuuluu?

27.6.2018

Pääkirjoitus | Minna Siikaniva

**@**

Kesäisin moni pysähtyy miettimään elämäänsä. Lomalla on tilaa uusille ajatuksille ja ehkäpä myös alitajunta tekee työtään. Kannattaa pysähtyä kuulostelemaan, mitä toivoo tulevaisuudelta.

Yllättävän usein työpaikan vaihdokset ajoittuvat syksyyn. Valitettavasti myös perheneuvonnan palveluissa on ruuhkaa kesälomien jälkeen.

Aina ei tarvitse tehdä suuria muutoksia. Työterveyslaitos suosittelee työn tuunaamista, joka tarkoittaa oman työn muokkaamista itselle mielekkäämmäksi. Se on arjen innovatiivisuutta, rutiinien ravistelua ja unelmien toteuttamista nykyisessä työssä. Työn kehittäminen ei ole pelkästään työnantajan vastuulla. Tuunaaja ottaa itse aktiivisen roolin innostuksensa herättelyssä ja säilyttämisessä. Useimmissa työtehtävissä on mahdollista vaikuttaa ainakin jonkin verran esimerkiksi työn sisältöön tai työtapoihin. Tarkoitus ei ole muuttaa työtä sinänsä, vaan muokata työtehtävien osia tai omaksua uusi näkökulma työntekoon.

Myös parisuhdeongelmissa auttaa havahtuminen. Kannattaa hakea apua ajoissa. Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Keskustelemaan voi mennä yhdessä puolison kanssa tai yksin. Perheneuvonnassa autetaan tunnistamaan tunteita ja etsimään toimivia vuorovaikutusmalleja. Keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.

Puhuminen auttaa aina. Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.

Suurissa ja pienissä elämänmuutoksissa kannattaa rukoilla johdatusta.

 

Ennen en, Herra, koskaan rukoillut:

Nyt johdata!

Polkuni itse olin valinnut.

Nyt johdata!

Ylpeät aikeet, väärät pelkoni,

oi Herrani, ne anna anteeksi.

Virsi 508:2