Kirkko muuttuu turvallisesti 
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkko muuttuu turvallisesti 

30.5.2018

Jussi Hakala

Männistön seurakunnan luottamushenkilö

Minun elämässäni kirkko on aina ollut mukana ja kirkko on osa minua. Toki näin, kun olen papin poika. Ja siinä varmasti onkin syy siihen, miksi haluan olla mukana seurakunnan toiminnassa. 

Kirkossa käydään jatkuvaa keskustelua sisällöistä: kun yhteiskunta ympärillä muuttuu, miten paljon kirkon on muututtava mukana. Miten nopeasti on reagoitava? 

Haluan ja toivon, että kirkko keskustelee ja uudistuu. Kirkko voi olla vähän hidas. Meidän kirkko on kuitenkin muuttunut aina aikojen kuluessa. 

Uskon, että suuri osa ihmisistä uskoo korkeampaan. Siitä riippuu tämän instituution tulevaisuus, miten hyvin kirkko voi olla tässä kanavana, viestin tulkitsijana ja ihmisen auttajana. Siitä ei kuitenkaan riipu  uskonnon tulevaisuus. 

Haluan olla mukana sellaisessa kirkossa, joka voi rauhallisella tahdilla muuttua ja näin varmistaa olevansa kulloisenakin aikana hyvä, turvallinen ja luotettava kanava ihmisten uskolle. 

Toivon, että kirkko ja seurakuntalaiset rohkeammin toisivat esille niitä kaikkia hienoja asioita, joita kirkko tekee varsinaisen jumalanpalvelustyön lisäksi. Diakonia-, lähetys-, nuoriso- ja varhaiskasvatustyö toimivat tästä esimerkkeinä, ne ovat hienoa työtä lähimmäistemme puolesta. 

Vaikka tämä voi kuulostaakin tähän kuulumattomalta, meidän olisi voimakkaammin kerrottava julki tätä kaikkea hyvää, jota teemme. Osaltaan se varmasti vähentäisi kirkosta eroamisia ja sitä kautta helpottaisi meidän taloudellista tilannettamme. 

Rahan ei pidä olla keskeinen asia, mutta emme voi mitään, että se vaikuttaa mahdollisuuksiimme toimia ja siksi se on otettava vakavasti huomioon.