Vaalit päivittävät kirkkoa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Vaalit päivittävät kirkkoa

25.4.2018

Teksti: Elsi Salovaara ja Sari Jormanainen

Kuva: Seija Rytkönen

Tehokkain tapa tehdä kirkosta oman näköinen on asettua ehdolle seurakuntavaaleihin nyt. Myös oman valitsijayhdistyksen valinta on tärkeää.

Oman seurakunnan ehdokkaaksi voi ilmoittautua aina syyskuulle saakka. Itselle sopivan ehdokaslistan valinta tai uuden listan kerääminen kannattaa kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin.

Tänä vuonna seurakuntavaaleissa halutaan panostaa erityisesti monipuolisten ehdokkaiden saantiin. Seurakuntien tulevat päätökset vaativat monenlaista osaamista ja kiinnostusta vaikuttaa seurakuntien tulevaisuuteen.

Vaalien teema on #minunkirkkoni. Tehokkain tapa vaikuttaa oman seurakunnan päätöksiin on pyrkiä luottamushenkilöksi seurakunnan päättäviin elimiin.

”Valitsijayhdistysten kannattaa miettiä jo perustamisvaiheessa ja viestiä selkeästi ne teemat, joita yhdistys ajaa ja joiden takana sen edustajat ovat. Valitsijayhdistysten taustalla voi olla puolue, herätysliike tai jokin aate, joka yhdistää sen jäseniä tai sellainen voidaan perustaa vaikkapa kaupunginosan äärelle. On tärkeää, että valitsijayhdistysten taustatahoista kerrotaan avoimesti”, seurakuntavaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira Kirkon viestinnästä kehottaa.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valitsijayhdistyksillä onkin mahdollisuus ensimmäistä kertaa tehdä vaaliohjelmaansa näkyväksi myös verkossa. Osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi on avattu palvelu, jonka kautta vaaliohjelman voi käydä kirjaamassa haluamiaan asioita. Samaan yhteyteen voi laittaa myös yhteyshenkilön tiedot, jolloin ehdokkuutta harkitsevan on helppo ottaa yhteyttä lisäkysymyksiä varten. Listan kuvaus on miettimisen arvoista.

”Halusimme tarjota verkossa paikan, jossa seurakunnassa vaikuttamisesta kiinnostuneet henkilöt ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen kokoajat voivat kohdata toisensa”, Hanna Piira sanoo.

 


1. Haluan vaikuttaa, mitä teen?

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa tai säilyttää vanhaa? Asetu siis ehdolle.

Seurakuntavaaleissa 18. marraskuuta valitaan luottamushenkilöt jokaiseen seurakuntaan. He päättävät muun muassa siitä, ketkä valitaan
seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa järjestetään, mihin rahoja käytetään ja keitä kirkon ylimpään päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen, valitaan.

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Viime vaaleissa valituista alle 30-vuotiaita oli vain 6 prosenttia.

Ehdokkaan on oltava kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Äänestämään sen sijaan pääsevät myös kaikki 16 vuotta vaalipäivään mennessä täyttäneet kirkon jäsenet.

2. Miten ja minne ehdokkaaksi?

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys. Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä jo olemassa olevalle ehdokaslistalle tai perustamalla oman valitsijayhdistyksen.

Listat voidaan koota herätysliikkeen, poliittisen puolueen, muun yhteisen teeman tai ajatusmaailman ympärille: tavoitteina voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa.

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Tarpeellista on siis selvittää valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmistaa näin, että voit olla niiden takana.

3.  Miten valitsijayhdistys perustetaan?

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa vaalilistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ei tarvitse poliittista kokemusta, seurakuntataustaa tai mitään erityistä pätevyyttä. Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa osoitteesta seurakuntavaalit.fi tai noutaa oman seurakunnan toimistosta.

Joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen varamiehekseen. Asiamiehien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kirkon jäseniä. Asiamiehet eivät itse saa olla ehdokkaina listailla tai jäseninä seurakunnan vaalilautakunnassa.

Ehdolle eivät voi myöskään asettua kyseisen seurakunnan viranhaltijat tai työntekijät.

4. Miten erottaudun ja kampanjoin?

Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava oman seurakunnan toimistoon 17.9.2018 kello 16 mennessä. Valitsijayhdistysten kannattaa kiinnittää huomiota listojen nimeen: nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

5. Kuka tulee valituksi?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Sama suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Seurakuntavaalien tärkeät päivämäärät
• Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
• Ennakkoäänestys on 6.–10.11.2018
• Varsinainen äänestyspäivä 18.11.2018
• Lisätietoa: www.seurakuntavaalit.fi