Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

28.3.2018

Kolumni | Kirsi Soininen

Kuopion innostava visio vuodelle 2030 on olla hyvän elämän pääkaupunki. Iso tavoite, joka pitää sisällään paljon asioita ja tekemistä. Tavoite voidaan saavuttaa vain yhdessä tekemällä asukkaiden, virkamiesten, yhdistysten, yrityksien ja organisaatioiden kanssa. Meillä jokaisella on tässä tärkeä tehtävä ja rooli. 

Mitä hyvä elämä tarkoittaa sinulle? Meillä jokaisella on omat käsityksemme asiasta, mutta tietyt perustekijät ovat usein samat. Merkityksellinen elämä on yksi niistä. Merkityksellisyys on sitä, että voimme kokea itsemme arvokkaaksi. Olemme yhteisössämme hyväksyttyjä, tulemme nähdyksi ja kuulluksi. Tärkeää on myös se, että voimme käyttää taitojamme toisten auttamiseen. 

Toinen lähtökohta on perusturvallisuus, joka syntyy keskinäisestä kunnioituksesta, arvostuksesta ja mahdollisuuksista toimeentuloon. Se on luottamusta siihen, että asioilla on tapana järjestyä. Ja jos ei järjesty, siihen löytyy apuja ja työkaluja. Se on myös arjen turvallisuutta ja elämää ilman jatkuvaa pelkoa. Se on vastuunkantoa ja rinnalla kulkemista. 

Hyvän elämän pääkaupunki mahdollistaa omannäköisen elämän; mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, toistemme kohtaamisiin, aktiiviseen elämään. Omannäköinen elämä on vahvasti eläjänsä näköinen, mutta salliva ja suvaitseva myös muunlaisille ratkaisuille. Se arvostaa erilaisuutta ja pitää sitä rikkautena. Hyvän elämän pääkaupunki välittää asukkaistaan, tarjoaa innostavia paikkoja kohtaamisille, ajatusten vaihdolle ja uuden oppimisille. Välittämällä toinen toisistamme ja elinympäristöstämme varmistamme hyvää tulevaisuutta myös lapsillemme. 

Tehdään yhdessä Kuopiosta hyvän elämän pääkaupunki!