Kirkon mentävä ihmisten pariin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkon mentävä ihmisten pariin

28.2.2018

Kuva: Teemu Soini

Kirkon tulee yhä enemmän suunnata voimavaroja rohkeaan teologiseen työskentelyyn, yhteistyöhön eri yhteisöjen kanssa sekä ammattitaitoiseen viestintään ja mediaosaamiseen, todetaan piispainkokoukselle esitellyssä raportissa.

Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä -raportti on laadittu asiantuntijatyönä kirkkohallituksessa. Raportissa todetaan, että yhteiskunnallisen muutoksen myötä kirkon kokoava toiminta runsaine tapahtumineen ei enää tavoita laajalti suomalaisia. Siksi kirkon ei kannata perustaa toimintaansa vain seurakunnan tiloissa järjestettäviin tapahtumiin, vaan on panostettava uudella tavalla näkyvyyteen medioissa ja yhteisölähtöiseen työhön esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Kirkon on suuntauduttava sinne, missä ihmiset jo käyvät maailmankatsomuksellista keskustelua, eli erilaisille – myös digitaalisille – foorumeille.

Elämän suurten kysymysten äärellä kirkon sanomalla on pysyvä tilaus. Kirkon viestintä on hengellistä työtä. Mediatodellisuuden lähtökohtana tulee pitää sitä, että kirkollinen kieli ja perinteinen uskonsanoitus ovat ihmisille usein vieraita.

Kirkko kohdataan yhä useammin median välityksellä. Yhä useammalle juuri media on ainoa paikka, jossa kirkko kohdataan. Kirkko näkyy eri viestintävälineissä erityisesti keskeisten henkilöidensä kautta. Tämä taas vaikuttaa merkittävällä tavalla niihin mielikuviin, joita suomalaisilla on kirkosta. Sekä merkittävimmät kirkkoa koetelleet kriisit että kirkon profiilin nousu yhteiskunnallisena vaikuttajana ovat saaneet alkunsa ja voimistuneet medioissa.