Kristinusko on valtakriittistä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kristinusko on valtakriittistä

28.2.2018

Teksti: Minna Siikaniva

Teologian ja terveystieteiden yhteisessä eettisessä teemapäivässä pohdittiin ihmisen terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastelussa olivat avoin ja piilevä vallankäyttö terveydenhuollon piirissä niin potilaiden, lääkärien ja hoitajien kuin yhteiskunnallisten vallankäyttäjien näkökulmasta. Keskusteluissa korostuivat kaikkien tahojen vuorovaikutuksen tärkeys ja ratkaisujen välttämättömyys.

Toisena aiheena oli vallankäyttö yhteiskunnassa sekä luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa.

Median valta on agendavaltaa

Päätoimittaja (emerita) Reetta Meriläinen pohti median vallankäyttöä. Meriläisen mukaan median valta on yhteiskunnallista agendavaltaa: ”Media vaikuttaa siihen, mistä yhteiskunnassa keskustellaan ja mikä jää piiloon. Agendan asettajalla on suuri vastuu tärkeysjärjestyksistä. Onko uutisen kiinnostavuus tärkeämpi julkaisukriteeri kuin yhteiskunnallinen merkittävyys? Median jakolinjat somekaudella ovat toiset kuin aikana ennen somea. Nyt median kuluttaja saa valittavakseen faktoja tai vaihtoehtoista totuutta, järkeä tai tunnetta, vastuuta tai vihaflirttiä. Kaikki tuo maanisella vauhdilla, impulssien ohjailussa.”

”Demokratian ja median suhde on symbioottinen. Toimiva demokratia tarvitsee vapaata mediaa, mutta onko medialle siirtynyt pikkuhiljaa lisää tuomiovaltaa julkisuuden määrän lisääntyessä ja laadun vaihdellessa”, Meriläinen kysyi.

Kristityn suhde esivaltaan

Raamatuntutkimuksen professori Lauri Thurén pohti kristityn suhdetta esivaltaan: ”Suomalaisen yhteiskunnan perustaan kuuluu ajatus esivallan tottelemisesta. Se nousee kristinuskosta ja alkujaan varhaisesta juutalaisuudesta. Onko kristinuskon linja muuttunut? Täytyykö vieläkin aina totella? Menisikö fiksumpi linjaus niin, että esivaltaa tulee totella, mutta vain sikäli kun se toimii järkevästi ja humaanisti.”

Piispa Jari Jolkkonen totesi, että hänen aiheensa otsikkoon ”Valta on aina väärin – paitsi kun se on meidän käsissämme” liittyy paradoksi.

”Tämä on usein sisäänrakennettu valtapuheeseen: yhtäältä arvostelemme mielellämme vallankäyttöä, varsinkin kun sitä käyttävät toiset. Toisaalta moni valtakriitikko hamuaa salaisesti valtaa itselle ja omalle viiteryhmälleen ja vallan makuun päästyään myös käyttää sitä. On terveellistä, että osaamme suhtautua valtaan kriittisesti. Kristinusko on pohjimmiltaan valtakriittistä.”

Miten suhtautua valtaan kirkossa? Jolkkosen mukaan kristillisestä näkökulmasta Jumala on kaiken vallan keskus ja perimmäinen totuus: ”Olemme toimistamme vastuussa viime kädessä Jumalalle. Tämä Jumalan edessä olemisen tunto tekee vallankäyttäjän olon pysyvästi levottomaksi. Käytänkö asemaani oikein ja vastuullisesti niin, että voin vastata siitä Kaikkivaltiaan kasvojen edessä?”

Ekumeeninen keskustelufoorumi

Karjalan teologinen seura tarjoaa ajankohtaiseen keskusteluun ekumeenisia foorumeita, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Seuran näkyvimmiksi toimintamuodoiksi ovat muodostuneet teologiset symposiumit, joita on järjestetty vuodesta 2005 lähtien.

Tärkeinä yhteistyökumppanina ovat muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnat sekä Kuopion ja Karjalan ortodoksinen hiippakunta.

”Symposiumeille on vakiintunut kahden vuoden rytmi”, kertoo seuran puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio.

 


Lisätietoja: www.karjalanteologinenseura.fi