Yhdessä marssien ja laulaen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Yhdessä marssien ja laulaen

21.12.2017
Teksti: Isä Harri Peiponen, Kuopion kristillisen seurakuntien yhteistyöelimen hallituksen pj.

Kuva: Reima Hoffren

Kistittyjen ykseyden viikkoa eli ekumeenista rukousviikkoa vietetään 18.-25.1.2018.

Juutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki.

Vuoden 2018 kristittyjen ykseyden eli ekumeenisen rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet vapautua orjuudesta. Nykypäivä on kuitenkin tuonut uusia nykyajan orjuuden muotoja, joiden kitkemiseksi ja kansojen auttamiseksi Karibian kirkot toimivat aktiivisesti.

Rukous ykseyden puolesta on voimakkaimmillaan rukousviikon aikana, mutta sen täytyy lähteä myös virtaamaan arkielämään. Kristittyjen ykseys ei voi olla pelkästään inhimillisten ponnistusten hedelmää, vaan se on aina Pyhän Hengen työtä. ”Emme voi tuottaa tai järjestää sitä. Voimme lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Pyhä Henki näyttää vaelluksellemme suunnan ja vie meidät perille ykseyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa”, kirjoitetaan ekumenia.fi –sivustolla ekumenian periaatteista.

Tutkimusretki

Vuosittain tammikuussa vietettävän kristittyjen ykseyden eli ekumeenisen rukousviikon Kuopion hallituksen valmistelemat tapahtumat hyväksytään perinteisesti marraskuussa pidettävässä Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen kokouksessa, joka tänä vuonna pidettiin ortodoksisessa kirkollishallituksessa. Kokoukseen osallistuivat eri kirkkojen seurakuntien edustajien lisäksi myös arkkipiispa Leo ja piispa Jari Jolkkonen. He ovat myös mukana paikallisen rukousviikon päätapahtumassa Kuopion Tuomiokirkossa 21.1.2018.

Kuopiossa ja Kuopion seudulla on yli 20 erilaista ekumeenista kohtaamista. Ne ovat avoimia kaikille ”hengellisen ja ruumiillisen tutkimusretken” toteuttamiseksi eri kirkkojen ja seurakuntien keskuuteen.

Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen muodostavat Kuopion kaupungissa toimivien kristillisten seurakuntien edustajat. Yhteistyöelimen tarkoituksena on muun muassa edistää kristillisten seurakuntien keskinäistä kunnioitusta ja yhteyttä, antaa tietoja niiden toiminnasta ja tarvittaessa toimia seurakuntien yhdyselimenä asioissa, jotka edellyttävät kristittyjen yhteistä kannanottoa esimerkiksi yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Näkyvin toimintamuoto on Kuopiossa ja Kuopion seudulla vuosittain tammikuussa järjestettävä ekumeeninen rukousviikko tapahtumineen.