Myötätunto on mullistava voima
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Myötätunto on mullistava voima

29.11.2017

Teksti: Ulla Remes

Kuva: Linda Tammisto

Empatian lisäksi tarvitaan myös tekoja: myötätunto siivittää iloa ja intoa.

Joulun ajan muistamiset ja tuntemattomista välittäminen, hyvän mielen jakaminen ovat yksi tapa osoittaa myötätuntoa.

”Myötätunto ei ole koskaan vain tunnetta, empatiaa, vaan aina myös tekoja. Teossa se tulee todeksi, kosketeltavaksi, näkyväksi. Myötätunnon kautta yhteys toiseen ihmiseen rakentuu.”

Professori Anne-Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta väitteli aikoinaan vapaaehtois- ja diakoniatyöstä ja on jatkanut työskentelyä välittämisen ympärillä Tekesin, Helsingin yliopiston ja yritysten yhteishankkeessa. Juuri päättymässä oleva mittava, Pessin johtama monitieteinen tutkimushanke myötätunnosta (copassion.fi) on piirtänyt näkyviin, miten yllättäviä asioita myötätuntoisuus saa aikaan.

”Myötätuntoisuus on toisen näkemistä, tunteiden ja tarpeiden todesta ottamista ja toisen parhaaksi toimimista. Parhaimmillaan se on myös myötäintoa, toisen ilossa ja innossa mukana elämistä. Sen vaikutukset, tutkimustulokset ovat häkellyttävät: myötätunto edistää yksilössä muun muassa onnellisuuden tunnetta, terveyttä ja eliniän ennustetta. Myötätuntoinen ihminen voi sekä fyysisesti että psyykkisesti paremmin kuin vähemmän myötätuntoinen ja auttavainen.”

Ihminen tuo mukanaan tunteensa

Myötätunto on myös työelämässä päivän sana.

”Työelämän murroksen vuoksi ihminen tulee työpaikalleen entistä kokonaisvaltaisemmin, nykyaikainen asiantuntija- ja palvelutyö tehdään koko persoonalla. Mukaan tulevat entistä vahvemmin tunteet, tarkoituksen etsiminen, kehitystoiveet, itsensä toteuttamisen haaveet ja monet muut.”

”Tuloksenteossa aiempaa olennaisemmaksi nousee ihmisen kokonaistilanne, jonka huomioiminen on tärkeää työssä onnistumiseksi. Tulos tehdään luovuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisen avulla”, Pessi kuvaa.

Työyhteisössä myönteinen ja kielteinen energia kertautuvat, koska työ tehdään yhteisvoimin erilaisissa tiimeissä.  Kun luovuutta ja tehokkuutta, kilpailukyvyn kulmakiviä kehitetään ja vahvistetaan, yhteiseksi nimittäjäksi nousevat Pessin ja uusien tutkimusten mukaan tunnetaidot, erityisesti myötätunto ja psykologinen turvallisuus.

”Myötätunto osuu tämän ajan arvoihin. Ihmiset hakevat inhimillisyyttä ja syvempiä merkityksiä. Yritykset etsivät muun muassa uutta arvoa ja arvoluontia ja työyhteisöt parempaa hyvinvointia, mutta nykyään kaivataan enemmän kuin lyhytnäköisiä virkistyspäiviä.”

Auttaminen tekee hyvää autettavan lisäksi myös auttajalle, jopa yhdessä auttavalle työyhteisölle. Miten ihmeessä?

”Mielekäs tekeminen vahvistaa ylipäätään elämän merkityksellisyyttä. Ilo syntyy, kun saa edistää tärkeitä asioita. Nämä kaksi asiaa nousevat erityisen keskeisiksi.”