Mihin kirkko käyttää veroeurosi?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Mihin kirkko käyttää veroeurosi?

29.11.2017

Teksti: Kaija Vuorio

Infografiikka: Tuija Hyttinen

Jos Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän verotulot ja valtion rahoitusosuus lasketaan yhteen ja potti jaetaan yhtymän seurakuntien jäsenmäärällä, laskennallinen osuus seurakuntalaista kohden on 202 euroa vuonna 2018. 

Jos kiinteistöt ja hallinto erotetaan erillisiksi nettokuluiksi, ne syövät tuosta kaksisatasesta leijonanosan 75,90 euroa (19 ja 18 prosenttia). 

Kiinteistö- ja hallintokulut ovat tukitoimintoja kirkon perustehtävän eli seurakuntatyön, yhteisten työmuotojen ja hautaustoimen hoitamiseksi. Ilman perustehtävää kirkolla ei olisi yhtään kiinteistöä.

Jos kiinteistökulut kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan eri toiminnoille ja hallinnon kulut vyörytetään samassa suhteessa eri työaloille, numerot näyttäytyvät eri valossa. Kuviossa hallinto tarkoittaa lakisääteistä väestönkirjanpitoa; sitä ei voi kohdentaa. 

”Eniten rahaa kaikkine kiinteistömenoineen ja hallintokuluineen käytetään nuorisotyöhön eli noin viisi miljoonaa euroa”, sanoo hallintojohtaja Timo Korhonen. 

Keskeisin perustehtävä jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset vievät toiseksi eniten veroeuroja. Kolmannen sijan jakavat yhtä suurin osuuksin lapsityö ja diakonia.

Siunauskappeleiden ja hautausmaiden ylläpito on myös iso menoerä. Käytännössä hautaustoimeen ei käytetä seurakuntalaisten veroeuroja valtion rahoituksen ja taksoituksen ansiosta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu omaisille.  

Kuvio esittää menot kustannuspaikoittain: hautaamiseen liittyviä menoja kätkeytyy myös kirkollisiin toimituksiin ja musiikkiin, johon kuviossa on sisällytetty kanttorien palkat.