Kirkon avioliittokäsitys
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkon avioliittokäsitys

28.6.2017

Teksti: Pekka Niiranen, Kallaveden seurakunnan luottamushenkilö

 

Kirkon perinteinen avioliittokäsitys on asetettu kyseenalaiseksi ja kirkolliskokouksessa on tehty aloite sen muuttamiseksi.

Aloitteen on allekirjoittanut 22 kirkolliskokousedustajaa, jotka pyrkivät avioliittokäsityksen ”laajentamiseen” ja siihen, että kirkossa taataan omantunnon rauha sekä samaa sukupuolta olevien avioliittoon kriittisesti että siihen myönteisesti suhtautuville.

Myönnytyksenä aloitteentekijät lupaavat, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti.

Aloite romuttaisi toteutuessaan kristillisen näkemyksen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Lupaus nykyisen avioliittokäsityksen kannattajien elintilasta kirkossa voisi sekin olla vain siirtymävaihe, ennen kuin alkaisi painostus ”vanhauskoisia” kohtaan.

Aloitteen laatijoiden mukaan ”Raamattu ei anna yksiselitteistä ratkaisua siihen, miten kirkossamme olisi tänään ajateltava Jumalan tahdon mukaisesta avioliitosta”.

Näkemys on erikoinen, sillä Raamatusta löytyy asiaan Jeesuksen selvä kanta (Matt. 19: 4–6). Tätä, sen enempää kuin Jeesustakaan, ei aloitteessa mainita lainkaan.

Aloite on nyt perustevaliokunnassa, joka laatii asiasta mietinnön. Olen kyseisen valiokunnan jäsen, joten tiedossa on paljon luettavaa.

Tarkoitus on näet tutustua kaikkeen relevanttiin materiaaliin, jota tästä aihepiiristä on kirjoitettu. Pelkästään kirkon suhteesta homoseksuaalisuuteen on tähän mennessä Suomessa kirjoitettu arviolta jo noin 800 sivua.

Työskentelyn tuloksena syntyy varmasti pätevä katsaus siihen, miten kirkossa on asiasta ajateltu ja opetettu – ja miksi. Kirkon avioliittokäsitys ei tästä kuitenkaan muutu, sillä se vaatisi kirkolliskokouksen määräenemmistön, eikä sellaista ole näköpiirissä.