Rippikoulu uudistuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Rippikoulu uudistuu

26.4.2017

Teksti: Minna Siikaniva ja Kirkon tiedotuskeskus

Kuva: Kirkon kuvapankki/ Maria Ojanperä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on hyväksynyt kirkon uuden rippikoulusuunnitelman, ”Suuri ihme”.

Rippikoulusuunnitelma tulee voimaan 1.5.2017. Suunnitelman mukaisesti rippikoulut pidetään viimeistään lokakuusta 2018 alkaen.

Kuopion seurakuntien nuorisosihteeri Hanna Kärsämä on ollut mukana valtakunnallisessa suunnitteluryhmässä. Uuden suunnitelman mukaisia koulutuksia ollaan käynnistämässä. Tänä keväänä ja kesänä kerätään käyttäjäkokemuksia ja uuden suunnitelman mukaiset rippikoulut otetaan käyttöön ensi vuonna. 

Nuorisokanttori Jarkko Maukonen kertoo, että Kuopiossa ollaan aina oltu etunojassa uudistuksissa.

Suunnitelma ohjaa ja tukee seurakuntia rippikoulutyössä. Se on laadittu erityisesti ottaen huomioon nuorten ja seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Uusi rippikoulusuunnitelma korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta. Nuoret ovat mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Myös perheet halutaan entistä laajemmin ottaa mukaan rippikoulun kokonaisuuteen.

Suunnitelman mukaan rippikoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Keskeiset oppimissisällöt nousevat toisaalta katekismuksesta, toisaalta nuorten elämänkysymyksistä. Sisällöistä rakennetaan laajempia teemoja, ja myös nuorille itselleen halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa sekä oppimissisältöihin että niiden käsittelytapoihin.

Suunnitelmassa korostetaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, johon rippikoulusuunnitelman nimikin, ”Suuri ihme”, viittaa. Samalla suunnitelma tuo entistä vahvemmin esiin yhteisöllisyyden, joka nähdään suomalaisen rippikoulun suurena vahvuutena.

Merkittävä muutos aikaisempaan on suunnitelman suositus siitä, että nuoret osallistuvat puoli vuotta kestävän rippikoulujakson aikana ehtoolliselle useampaan otteeseen yhdessä ohjaajiensa kanssa. Ehtoollisen merkitys opitaan nimenomaan käymällä ehtoollisella, ja samalla valmistaudutaan konfirmaatioon.