Talouden tiukentuessa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Talouden tiukentuessa

22.2.2017

Matti Jantunen

Kuva Tuija Hyttinen

Keskusseurakuntatalolle on tehtävä jotakin: kallis remontti, uudelleen rakentaminen tai purku. Ratkaistava on tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilojen ja seurakuntayhtymän toimitilojen tulevaisuus. Vielä nyt vaihtoehtoja on auki, mutta jo tänä keväänä yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston on valittava yksi. Käynnistyvässä keskustelussa on syytä muistaa, että valinnan vaikutus tulevien vuosien talouteen on suuruusluokkaa kymmenen miljoonaa euroa – siis näin paljon enemmän tai vähemmän lapsi- ja nuorisotyöhön, diakoniaan ynnä muuhun.

Seurakuntien tiukkenevan talouden vuoksi kahden työntekijän jäädessä eläkkeelle uusia palkataan yksi. Niinpä keski-ikä nousee vuosi vuodelta ja samalla työntekijöiden ja työtehtävien yhteensovittaminen vaikeutuu. Suorittava ja kapea-alainen työyhteisön sisäinen työ tekee tilaa työyhteisöjen väliselle, sekä vapaaehtoisia innostavalle ja ohjaavalle työlle. Kasvava osa kirkonkin työsuhteista on ollut pätkätöitä. Tämä on korjattava kehittämällä vakinaisista työsuhteista joustavampia ja laaja-alaisempia. Onnistunut muutos edellyttää entistä parempaa huolehtimista työntekijöiden työkyvystä, hyvinvoinnista ja jatkuvasta koulutuksesta sekä sitä, että he päättävät omasta työstään entistä enemmän itse. Pysyvien työsuhteiden vähentyessäkin työntekijöitä on edelleen kaksi kertaa enemmän kuin v. 1970!

Tuhannen kristinuskon vuoden jälkeen maallistunutkin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta toteuttaa pitkälle kristillistä ideaalia. Kuopion seurakuntien kolmesataa työntekijää ovat siinä ahkera, mutta kovin pieni joukko. Kristillisen armon ja rakkauden välittämiseen Kuopiossa tarvitaan sadantuhannen kuopiolaisen ajatuksia, sanoja ja tekoja. Kirkon tehtävä on opastaa, rohkaista ja auttaa tätä joukkoa seuraamaan Kristusta.

 

 

MATTI JANTUNEN
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja