Kirkko päättää itse vihkimiskäytännöistään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkko päättää itse vihkimiskäytännöistään

28.12.2016

Teksti: Kirkon tiedotuskeskus ja Minna Siikaniva

Kuva: Minna Siikaniva

 

Kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi oikeudellisen selvityksen avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Oikeudellinen selvitys oli myös marraskuun kirkolliskokouksen käsittelyssä. Kirkolliskokous on kirkon opillisissa asioissa ylin päättävä elin.

Selvityksessä todetaan, että avioliittolain mukaan kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. Sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevassa lakimuutoksessa tätä kirkolle kuuluvaa autonomiaa ei muutettu.

1.3.2017 voimaan astuva laki ei myöskään luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Myös piispainkokous antoi oman selontekonsa avioliittolakiin. Selonteossa todettiin, että avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona.

Vaihtoehto vastakkainasettelulle

Kirkkohallitus on valmistellut keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat henkilöt voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä. Armo ja Yhteys -aineisto antaa tukea eri tavoin ajattelevien keskusteluihin kirkossa.

Yhteensä 45 kirkollista keskustelijaa luotasi hiljattain ajatuksiaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Keskusteluun oli kutsuttu kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia, seksuaalivähemmistöjen edustajia sekä muita kirkollisia vaikuttajia erityisesti Lapuan, Turun ja Kuopion hiippakunnista.

Keskustelun tavoitteena oli löytää vaihtoehto vastakkainasettelulle ja viholliskuvien rakentumiselle erilaisista näkemyksistä ja vakaumuksista huolimatta.

Kallavedellä asiallinen keskusteluilta

Kallaveden seurakunnassa järjestetään vuosittain keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Näin tehtiin myös uuden avioliittolain tiimoilta. Mukana keskustelemassa olivat Savon Setan puheenjohtaja Iina Särkkä, kansanedustaja Markku Rossi ja kirkolliskokousedustaja Pekka Niiranen. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Matti Pentikäinen.

Kansanedustaja Markku Rossi on ollut eduskunnassa mukana tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteen käsittelyprosessissa. Jo 15 vuotta sitten eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta ja keskustelu kävi silloinkin kiivaana. Rossi kertoi saaneensa oman rekisteröidyn parisuhteensa myötä yllättävän paljon palautetta. Se on ollut valtaosin positiivista. 

”On ikävää, että lakimuutoksen myötä ongelma tuntuu nyt siirtyneen lähes kokonaan kirkkoon”, hän totesi.

Savon Setan puheenjohtaja Iina Särkkä kommentoi, että ytimenä pitäisi olla tasa-arvoisuus ja yhdenmukainen kohtelu. Hän kertoi, että Setan jäsenistössä on paljon kristittyjä, jotka haluaisivat osallistua enemmän kirkon toimintaan. Osa kokee, että he eivät ole olleet tervetulleita valtaväestön kirkkoon.

Pekka Niirasen mielestä kaikissa ihmisissä pitäisi pyrkiä näkemään lähimmäinen. Kirkko ei ole tässä aina onnistunut.

”Tässä me kaikki voimme tehdä parannusta”.

Kirkolliskokouksen valmius vastata tulevaan lakimuutokseen on Niirasen mielestä vaikea, koska yksimielisyyttä ei ole. Niiranen näkee kirkon toimintatapojen muuttamisen tällä hetkellä hankalana.

”Myös kirkkoa pitäisi ymmärtää, laivan kääntäminen ei ole helppoa. Kirkolla on oikeus omaan kantaansa”.

 


Kirkko avoin kaikille

  • Erilaisten vähemmistöjen poissulkeminen on vastoin lähimmäisenrakkauden periaatetta. Moniarvoisessa yhteiskunnassa elää rinnakkain erilaisia vakaumuksia. Ne synnyttävät mielipide-eroja, mutta niiden kanssa on kyettävä elämään.
     
  • Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Kirkossa tulee kohdella kaikkia yhtäläisellä kunnioituksella.
     
  • Seurakuntien toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Samaa sukupuolta olevia pareja tulee kohdella perheinä. Seurakuntien tiloja vuokrataan juhliin.
     
  • Avioliiton esteiden tutkinta toimitetaan normaalisti keskusrekisterissä ja avioliiton puolesta rukoillaan pyydettäessä päiväjumalanpalveluksessa.