Tukiviittomat rakentavat siltaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tukiviittomat rakentavat siltaa

28.9.2016

Teksti: Elina Taanila, Paula Lind ja Sirpa Lyytinen.

Kuvat: Seija Rytkönen

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen­tulkkiopiskelijat Elina Taanila ja Paula Lind tekivät opinnäytetyönsä kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikölle.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ja taltioida kuusi jumalanpalveluksen kaavan tekstiä tukiviittomille ja viitotulle puheelle. Tukiviittomat ovat puheen tukena käytettävä kommunikaatiomenetelmä, jossa käytetään ääntä mukana. Lauseesta viitotaan ydinsanat ja viittomat lainataan viittomakielestä.

Viitottu puhe on kommunikaatiomenetelmä, jota viitotaan suomen kielen sanajärjestyksen mukaisesti. Viitottua puhetta voi käyttää joko ilman ääntä, tai äänen kanssa.

Tuotetut tekstit olivat: Herra armahda, ehtoollisvuorolaulu, Kunnia, Jumalan Karitsa, Pyhä-hymni ja Herran rauha. Valmiit tuotokset löytyvät kirkkohallituksen nettisivuilta.

Opinnäytetyöstä hyötyvät tulkit ja henkilöt, jotka käyttävät viitottua puhetta ja/tai tukiviittomia puhetta tukevana tai korvaavana menetelmänä, sekä henkilöt, jotka työskentelevät edellä mainitun asiakasryhmän kanssa.

"Jeesus" tukiviitottuna.

Vastaa tarpeeseen

Opinnäytetyö lähti liikkeelle oikeasta tarpeesta. Viitotulle puheelle ja tukiviittomille ei ole olemassa kovin paljon hengellistä materiaalia. Tämän vuoksi kirkkohallitukselta tuli tilaus Humanistiselle ammattikorkeakoululle jumalanpalveluksen kaavan tekstien kääntämisestä tukiviittomille ja viitotulle puheelle.

Taanila ja Lind tarttuivat molemmat innokkaasti tilaisuuteen. He kokivat aiheen hyvin kiinnostavaksi ja halusivat tehdä opinnäytetyön, jolla on todellinen tarve.

”Tuntui todella jännittävältä tehdä tällainen opinnäytetyö, joka on uraa uurtava. Tällaista materiaalia on vielä hyvin vähän ja on hienoa, että olen itse saanut olla mukana tekemässä pohjaa jollekin suuremmalle”, Lind toteaa.

Vaikka prosessi oli pitkä, se oli hyvin palkitseva.

”Opinnäytetyö on pitkä prosessi, mutta koin saavani siitä itselleni myös valtavasti henkistä pääomaa. Opinnäytetyön arvoa lisäsi myös se, että se on osa suurempaa kokonaisuutta. Oli hienoa olla mukana tällaisessa projektissa”, Taanila täydentää.

Taanila ja Lind toivovat opinnäytetyönsä lisäävän yhdenvertaisuutta ja huonokuuloisten ihmisten mahdollisuutta kirkolliseen osallisuuteen.

”On ollut ilo käyttää omaa ammattitaitoa, jotta saavutettavuus kirkon ja viitotun puheen, sekä tukiviittomien käyttäjien välillä kasvaisi.”

Opinnäytetyö on osa kirkon saavutettavuusohjelmaan kuuluvaa materiaalituotantoa.


Viitotut puheet Kirkkohallituksen sivuilta löydät Youtuben videoklippeinä

Katso sivuilta videoklipit

 

Lisätietoa aiheesta voi hakea osoitteista:

www.humak.fi
www.kuurojenliitto.fi
www.kuuloliitto.fi
www.papunet.net