Papit paljon vartijoina
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Papit paljon vartijoina

25.5.2016

Pekka Niiranen

Kallaveden seurakunnan kirkkovaltuutettu ja kirkolliskokousedustaja

Kirkon korkein päättävä elin, kirkolliskokous, aloitti uuden nelivuotiskautensa helluntaiviikolla. Ilmapiiri oli aiempaa jännitteisempi, sillä uusi avioliittolaki astuu voimaan jo ensi vuoden maaliskuussa. Kirkon on siksi linjattava, miten se suhtautuu samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen – vai luopuuko se kokonaan oikeudesta vihkiä avioliittoon.

Kirkolliskokouksesta ei näillä näkymin löydy avioliittokäsityksen muuttamiseen tarvittavaa määräenemmistöä. Enemmistölle tämä ei ole ongelma, sillä kirkolla on jo nyt Raamattuun perustuva avioliittonäkemys: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Kirkon linja ei kuitenkaan kaikkia pappeja miellytä.

Jotkut papit ovat kertoneet olevansa valmiita vihkimään homopareja heti uuden avioliittolain tultua voimaan. Otin asian esille kirkolliskokouksen kyselytunnilla ja kysyin, mahdollistaako tai synnyttääkö uusi avioliittolaki papille oikeuden vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Vastaus oli: ei.

Entä aikovatko piispat yhtenäisesti varautua siihen, että joku pappi ei noudattaisi kirkon avioliittokäsitystä? Arkkipiispa Kari Mäkisen ja Porvoon piispan Björn Vikströmin mukaan piispat eivät voi etukäteen sopia yhteisestä menettelytavasta. Se, miten kussakin hiippakunnassa reagoidaan, on kunkin piispan ja tuomiokapitulin asia.

Vastoin kirkon kantaa toimivien pappien seuraamukset voivat toisin sanoen vaihdella eri hiippakuntien välillä. Jossakin hiippakunnassa voisi kyseeseen tulla vaikkapa määräajaksi virasta erottaminen, kun taas toisessa saattaisivat seuraukset olla paljon lievempiä.

Papit ovatkin nyt paljon vartijoina: pitävätkö he omassa vihkimyksessään antamansa lupauksen ja noudattavat kirkon lakia ja järjestystä (Kirkkojärjestys 5 luku 6 §)?