Lastenkirkko.fi – elämyksellinen verkkomedia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Lastenkirkko.fi – elämyksellinen verkkomedia

27.4.2016

 

Lapsille suunnatun verkkosivuston tarkoituksena on tukea lapsen katsomuksellisia valmiuksia.

Lastenkirkko.fi tarjoaa kirkon yhteisiä verkkosisältöjä 3–10 -vuotiaille. Fisucraft.net on puolestaan suositussa Minecraft-pelissä toimiva 7–10 -vuotiaille suunnattu pelimaailma.

 

Palvelujen on tarkoitus toimia elämyksellisinä ja turvallisina verkkomedioina lapsille. Se on samalla matalan kynnyksen ovi kirkkoon ja kristinuskoon tutustumiseen. Laadukkaita sisältöjä tarjotaan siinä arjen ympäristössä, jossa lapset jo ovat eli verkossa.

Lastenkirkon tavoitteena tukea sitä, että lapset puhuisivat vanhemmilleen siitä, mitä verkossa tekevät. Se ei kilpaile seurakuntien varhaiskasvatuksen kanssa, vaan tarjoaa palvelun, jota seurakunnat voivat hyödyntää valitsemallaan tavalla omassa työssään. Varhaiskasvattajat voivat käyttää palvelua esimerkiksi osana yhteiskunnan tarjoamaa uskontokasvatusta ja opettajat monipuolisen uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen lisäämiseen.

Hyviä ja pyhiä hetkiä

Ikäryhmään 3–10 -vuotiaat kuuluu lähes 500 000 lasta. Lapset ovat aina olleet tärkeitä kirkolle. Lapset tuovat mukanaan kirkon yhteyteen paljon aikuisia. Myös heitä, jotka ilman lapsia eivät tulisi.

Kirkon on tärkeä kehittää lapsille kiinnostavaa mediaa, jonka parissa koetaan hyviä ja pyhiä hetkiä yhdessä läheisten aikuisten kanssa. Siihen tarvitaan painettuja lehtiä ja kirjoja, mutta myös laadukasta verkkosisältöä. On tärkeää, että koko kasvatuksen kaari turvataan myös verkossa.

Lasten mediabarometri kertoo, että pienetkin lapset käyttävät tietokoneita ja verkkopalveluita.

Internetin käyttö aloitetaan jo hyvin varhain. Yli kaksivuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki.

Pienimpien lasten tapa käyttää nettiä ja mobiililaitteita on katsoa lastenohjelmia, pelata sekä kuunnella musiikkia ja kertomuksia.

Elämän suuret kysymykset

Lastenkirkko.fi on verkkosivusto, jonka sisältöä tuotetaan yhdessä Lasten Pyhäkoulu -lehden kanssa.

Sivusto tukee lapsen katsomuksellisia valmiuksia. Sivustolla vieraileva lapsi saa pohtia itselleen mielekkäällä tavalla suuria elämän kysymyksiä: Millainen ihminen minä olen? Millaiset ovat minun vapauteni rajat? Mitä on elämä ja kuolema? Miksi minä ja maailma olemme olemassa?

Sisältöjen avulla lapsi peilaa omaa elämänkokemustaan raamatunkertomuksiin ja kristilliseen perinteeseen ja saa elämäänsä turvaa, toivoa ja rohkeutta. Lastenkirkon neljä polkua tukevat lapsen hengellistä kasvua monipuolisesti.

Ihmepolku innostaa tiedolliseen tutkimiseen ja opastaa sisään Raamatun ja luterilaisen kirkon perinteeseen. Puuhapolku osallistaa, aktivoi ja vahvistaa toiminnalliseen vastuunkantoon. Tuulipolku harjoittaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Köllöpolku vie rukouksen ja meditaation rauhoittavaan maailmaan.

Lastenkirkossa on aina myös “alttari”‐elementti, joka yhdistää neljä polkua kirkkovuoden kulkuun. Lastenkirkon pelit ja videot suunnitellaan kannustamaan kaveruuteen erilaisten ihmisten kanssa, tunnistamaan tunteita ja käsittelemään niitä rakentavasti sekä vahvistamaan lapsen itsesäätelykykyä.

Lapset otetaan huomioon sekä toiminnan suunnittelussa että toteuttamisessa. Lastenkirkolle kootaan omia ryhmiä, joihin osallistuvat lapset sekä esiintyvät että antavat palautetta palvelusta.

Raamatunkertomuksia kolmiulotteisesti

Fisucraft on Minecraft‐pelissä toimiva pelimaailma, jossa lapset ovat itse aktiivisina toimijoina. He voivat luovasti osallistua raamatunkertomusten ja kirkkojen kolmiulotteiseen mallintamiseen liikkuen itse tuon todellisuuden keskellä.

Fisucraft on tuotteena myös uuden peruskoulun opetussuunnitelman näkökulmasta ajan hermolla tuottaessaan opetukseen taitojen kehittämistä vahvistavan oppimisympäristön. Fisucraft tukee lapsen visuaalista, luovaa ja eettistä ajattelua sekä tutkimisen halua. Se kehittää kriittistä ajattelua ja tiimityötaitoja.

Opettajille on oma vinkkiosio, jossa kerrotaan tapoja hyödyntää Fisucraftiin tuotettua materiaalia.

FisuPipliaan kootaan muun muassa Fisucraftissa toteutettua kuva- ja videomateriaalia raamatunkertomuksiin liittyen. Seurakunnat voivat järjestää esimerkiksi Minecraft-kerhoja. Pelaajien toiveita palvelimen kehittämisestä kuunnellaan ja uudistuksia tehdään palaute huomioiden. Minecraft on kaikkien aikojen myydyin tietokonepeli.

Uutiskynnys ylittyi

Alavan seurakunnan pastori Anu Kiviranta on käyttänyt Fisucraft-kuvia muun muassa alakoulujen kirkoissa saarnan yhteydessä.

Fisucraftin kuvat oli helppo ottaa mukaan koulukirkkoihin, sillä pelien kieltä lapset ymmärtävät.”

”Kuvat todella ylittivät lasten uutiskynnyksen! Sain sähköpostia eräältä koululaiselta, joka kyseli, mistä pelistä pääsiäiskirkossa puhuttiin. Toki kuvat olivat keino päästä itse asiaan eli pääsiäisen tapahtumiin.”  

Alavan kouluikäisten sivuilla on myös kuvia pelistä.

Lastenkirkon palveluja rakennetaan parhaillaan ja kaikki toiminnot eivät ole vielä käytössä. Kuopion seurakunnat ovat mukana rahoittamassa hanketta.

Tutustu Lastenkirkko.fi ja Fisugraft.net