Pakolaiskriisiä helpotetaan seurakunnissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Pakolaiskriisiä helpotetaan seurakunnissa

30.9.2015

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Seija Rytkönen

Kuopion ev.lut. seurakuntien Hirvijärven ja Rytkyn leirikeskukset voidaan tarvittaessa osoittaa turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön.

Euroopan pakolaiskriisi ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ovat herättäneet auttamishalun Suomen seurakunnissa ja seurakuntalaisissa. Hädässä olevien ihmisten auttaminen on seurakuntien perinteistä työtä. Seurakunnat auttavat esimerkiksi vaate- ja tavarakeräyksin. Myös kolehteja suunnataan pakolaistyöhön.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen toivoo, että seurakunnat auttaisivat mahdollisuuksiensa mukaan tarjoamalla majoitustiloja ja muuta apua turvapaikanhakijoiden auttamiseksi ja Maahanmuuttoviraston työn tukemiseksi. Majoitustilojen suhteen kysymykseen voivat tulla lähinnä sellaiset leirikeskukset, jotka kulkuyhteyksien, koon ja kunnon puolesta sopivat tarkoitukseen. Seurakunta voi tarjota myös muuta tukea, kuten aineellista apua, henkistä tukea tai tulkkausapua sekä vapaa-ajan toimintaa.

”Seurakuntiin kuuluu erilaisia jäseniä ja kaikki eivät pidä oikeana Suomen hallituksen turvapaikkapolitiikkaa. Heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä poliittisista päätöksistä. Tämän ei kuitenkaan tarvitse estää seurakuntaa tarjoamasta apua sitä tarvitsevalle lähimmäiselle. Valtioneuvosto vastaa poliittisista ratkaisuista, sen sijaan seurakunnan tehtävänä on tukea yksityistä ihmistä hänen elämäntilanteessaan”, painottaa Jolkkonen vetoomuksessaan.

Lipaskeräyksiä ja tukikonsertteja

Kuopion ev.lut. seurakunnat keräsivät Kuopion ja Juankosken toreilla syyskuussa lipaskeräyksellä varoja auttamistyöhön. Lisäksi seurakunnissa kerättiin syyskuussa jumalanpalveluksissa kolehteja ja kirkoissa on järjestetty myös tukikonsertteja. Keräysten yhteenlaskettu määrä on lähes 10 000 euroa. Varat käytetään Eurooppaan paenneiden ihmisten auttamiseksi erityisesti Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa. Alueille toimitetaan muun muassa puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, huopia ja talvivaatteita. Lisäksi tarjotaan psykososiaalista tukea.

Testamenttivaroja on myös suunnattu pakolaisten auttamiseksi. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi Pekka Partasen testamenttirahastosta myönnettäväksi Kotimaanavulle turvapaikanhakijoiden akuutin hädän auttamiseen 4 000 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle Euroopan pakolaiskriisin auttamiseen 1 500 euroa.

Diakoniakeskuksella on valmiudet vaate- ja tarvikekeräykseen. Laajemmin keräykset aloitetaan, kun tiedetään, mitä tarvitaan ja mihin ne voidaan toimittaa. Vaatteita voi kuitenkin lahjoittaa diakoniakeskuksen kierrätyspisteeseen keskusseurakuntatalolle, kuten tähänkin asti.  Erityisesti puhtaille ja lämpimille talvivaatteille on nyt tarvetta.

Järkyttäviä tarinoita

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä tarjoaa kahta leirikeskustaan tarvittaessa turvapaikanhakijoiden käyttöön ainakin ensi kesäkuun alkuun asti. Seurakuntayhtymän Hirvijärven leirikeskukseen mahtuu noin 100 ihmistä, Rytkylle 50.

”Lopullisesti käytännön ratkaisut esimerkiksi henkilökunnan osalta tehdään, kun turvapaikkatilojen tarve todentuu”, kertoo hallintojohtaja Timo Korhonen.

Siilinjärven seurakunta ei käytännön syistä pysty tarjoamaan tilojaan ainakaan pitkäaikaiseen majoitukseen.

"Seurakuntamme tiloihin vaadittavat muutokset, jos niitä haluttaisiin muokata pakolaiskeskuskäyttöön sopiviksi, tuntuvat aika suurilta", kirkkoherra Seppo Laitanen selvittää.

Helsingin ev.lut seurakunnat tarjosivat muun muassa Mikael Agricolan kirkon kryptan hätämajoitustilaksi syyskuun alussa. Kryptaan majoitettiin väliaikaisesti 60 pakolaista. Helsingin kaupunki vastasi majoitusjärjestelyistä ja käytännön koordinaatioon osallistui seurakuntia sekä Agricolaliike.  Tuomasyhteisön vapaaehtoiset organisoivat apua muun muassa nettiyhteyksien ja vaatekeräyksen muodossa.

”Sunnuntai-illan 6.9. Tuomasmessuun osallistui lähes 40 kryptassa majoitettuna ollutta irkilaista pakolaista. Messu tulkattiin heille arabiaksi. Messussa saarnasi Pekka Simojoki. Messun jälkeen pakolaiset kertoivat kokemuksistaan. Isiksen tappouhkauksia paenneiden tarinat olivat järkyttäviä”, kertoi tuomaspappi Pirjo Kantala.

Myös Liedon seurakunta majoitti tilapäisesti 50 turvapaikanhakijaa muun muassa Algeriasta, Afganistanista, Irakista, Pakistanista ja Somaliasta. Turvapaikanhakijoille tarjottiin ruokaa, suojaa ja keräyksin lahjoitettuja tavaroita.