Jokamiehenoikeudella – luontoa kunnioittaen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Jokamiehenoikeudella – luontoa kunnioittaen

26.8.2015

Teksti Heli Haring

Kuva Seija Rytkönen

Tätä loppukesän aikaa monet ovat odottaneet kuin kuuta nousevaa. Metsien marjat kypsyvät ja sienet nostavat päätään. Mieli tekisi ehkä lähteä lähimetsiin samoilemaan ja poimimaan satoa, mutta onko se sallittua?

”Pääsääntöisesti kyllä, koska meillä Suomessa noudatetaan jokamiehenoikeuksia”, kenttäpäällikkö Arto Kosunen Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksestä kertoo.

Mitä jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan?

”Niiden mukaan ihmisillä on vapaus liikkua metsissä ja vesistöissä, jos sitä ei ole estetty jostain erityisestä syystä. Esimerkiksi suojelulliset syyt voivat olla este, tai jos alue on määritelty selkeästi yksityiskäyttöön. Liikkua saa jalan, hiihtäen, pyöräillen, ratsain ja veneellä.”

Mihin ne oikeuttavat?

”Liikkumisen lisäksi ihmisillä on oikeus kerätä luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia. Myös onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittuja.”

Mitä rajoituksia jokamiehenoikeuksiin liittyy?

”Esimerkiksi saunavastojen tekoon ja havujen keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa, koska siinä käytetään puustoa hyväksi. Periaatteessa myöskään sammalta, jäkälää ja maa-ainesta ei saa kerätä luvatta. Avotulen teostakin pitäisi neuvotella ensin maanomistajan kanssa.

Luonnonsuojelu- ja kansallispuistoalueilla on omat rajoituksensa, joista on merkinnät kyseisillä alueilla.

Yleisesti ottaen tulisi noudattaa hyviä tapoja: ei jätetä roskia luontoon, ei metelöidä eikä mennä liian lähelle piha-alueita.”

Kuinka hyvin oikeudet tunnetaan?

”Liikkumisvapaus on ihmisillä hyvin tiedossa. Epätietoisuutta sen sijaan on enemmän juuri tuon keräilyoikeuden suhteen. Monelle tulee yllätyksenä, että ihan mitä tahansa metsästä ei saa viedä mukanaan.”

Miten ainutlaatuisista oikeuksista on kyse?

”Ruotsissa ja Norjassa on melko lailla samanlaiset oikeudet. Muualla maailmassa luonnossa liikkuminen ja luonnonantimien keräily onkin sitten paljon rajoitetumpaa. Jokamiehenoikeudet ihmetyttävätkin monia Suomeen saapuneita matkailijoita.”