Seurakuntayhtymän tulos ylijäämäinen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Seurakuntayhtymän tulos ylijäämäinen

28.4.2015

Teksti: Minna Siikaniva,
Tuija Hyttinen

Kuva: Seija Rytkönen

Kuopion seurakuntayhtymän tilikauden tulos on noin 1,8 miljoonaa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvostoo hyväksyi kokouksessaan maaliskuun lopussa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistettavaksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Tilikauden tulos on noin 1,8 miljoona euroa ylijäämäinen johtuen toimintakulujen pienenemisestä ja verotulojen arvioitua positiivisemmasta kehityksestä.

Odotettua parempi talouden kehitys ei kuitenkaan muuta seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Vaikka jatkuvasti korkealla tasolla pysyttelevä kirkosta eroaminen ei näytä toiseksi vaikuttaneen kirkollisverokertymiin, seurakuntayhtymä ennakoi verotulojensa laskevan lähivuosina. Verotuloja kertyi arvoitua enemmän, silti talouden kehityksen kannalta on huolestuttavaa, että kirkollisverotulojen kertymä pieneni edellisestä vuodesta 2,4 prosenttia. Kirkollisverotulot ovat selkeästi merkittävin tulolähde seurakunnalle. Niissä tapahtuvilla muutoksilla on keskeinen merkitys seurakuntatalouden tasapainoon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi talouden tasapainottamistoimia jatketaan laadittujen kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden mukaisesti.

Siilinjärven tulos alijäämäinen

Vuoden 2014 tilinpäätös Siilinjärven seurakunnassa on 201 626 euroa alijäämäinen. Tulos on ensimmäinen alijäämäinen tällä vuosituhannella. Se on kuitenkin ennakoitua parempi, mikä johtuu arvioitua korkeammasta yhteisöverotulosta. Yhteisöveron kertymä kasvoi edellisvuodesta 33,5 prosenttia. Kirkollisveron osuus pieneni 2,5 prosenttia.

Käyttötalouden toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 14,1 ja toimintakulut kasvoivat 4,7 prosenttia. Kirkkoherra Seppo Laitasen mukaan henkilöstön lisäys viime vuosina, ja tiloissa tehdyt isot remontit vaikuttavat suoraan tulokseen.

Siilinjärvellä väestön kasvu ja työllisyystilanne ovat olleet hyviä, ja seurakunnan veroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin. Talousjohtaja Urpo Reposen mukaan veroprosentin nosto ei ole suunnitelmissa. Alijäämän kattamiseen käytetään aiempia säästöjä.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen maaliskuussa.