Metsällä on oma kiertokulkunsa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Metsällä on oma kiertokulkunsa

Kuva Timo Hartikainen

Ympäristö palkitsee kunnioittavan kohtelun.

Itä-Suomen yliopiston ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa on mukana Maaseudun Sivistysliiton käynnistämässä ympäristösivistyshankkeessa, jonka tarkoitus on lisätä ympäristötietoisuutta ja -vastuuta. Hanke avaa näkökulmia luonnon ja ihmisen suhteisiin. Näkökulmien avaamista yhdistää taiteiden kautta tapahtuva, elämyksellisyyteen perustuvan luontosuhteen tutkiminen.

”Hankkeessa otetaan huomioon esteettiset, eettiset, ekonomiset ja ekologiset arvot. Kyse on tiivistetysti arvokkaan elämän perusehdoista”, Sepänmaa kuvailee.

Luonto kiittää luonnon ystävää

Sepänmaan mukaan ympäristösivistyksellä on väliä.

”Niin henkinen hyvinvointimme kuin elämämme aineelliset puitteetkin ovat kiinni siitä, miten ympäristöä kohtelemme.”

”Meidän ja ympäristön välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus. Ympäristö palkitsee kunnioittavan kohtelun, mutta rankaisee ja kostaa vahingoittamisen ja tuhoamisen.”

Sepänmaa painottaa, että luonto ei suinkaan tarvitse meitä – me kylläkin tarvitsemme luontoa.

”Kulttuuriympäristö on lisämme, ympäristön rikastaja, mutta myös luonnon hävittäjä. Tragediamme on, että rakentaessamme tuhoamme.”

”Juuri siksi tarvitsemme ympäristösivistystä. Taitoa punnita muutoksen etuja ja haittoja.”

Kaikenlaisia metsiä tarvitaan

Metsäihmisten kesken tuntuu vallitsevan kahdenlaista henkeä. Toisten mukaan metsät menevät piloille, jos niiden ei anneta rehottaa kaikessa rauhassa. Osa ihmisistä taas vannoo metsänhoidon nimeen. Sepänmaa ymmärtää molempia kantoja.

”On erilaisia metsiä: talousmetsiä, suojelumetsiä, kaupunkimetsiä ja puistoja. Tarvitsemme luonnonmetsiä, mutta tarvitsemme elääksemme myös talousmetsiä, joita harvnnetaan ja hoidetaan.”

Sepänmaa painottaa, että metsällä on oma kiertokulkunsa – niin kuin kaikella elollisella.

”Metsänkin elämänkaari kulkee syntymästä kuolemaan. Ja siitä taas uuteen kiertoon.”

”Kaikki kierron vaiheet ovat arvostettavia ja omalla tavallaan kauniita.”

Sydämen asia

Sepänmaa kertoo, että ihmiset yhä enenevässä määrin ovat alkaneet ymmärtää ympäristösivistyksen merkityksen.

”Erilaisten ympäristöongelmien kärjistyminen on vahvistanut ympäristötietoisuutta.”

”Huoli johtaa huolenpitoon. Menettämisen uhka auttaa näkemään uhanalaisen arvon. Siitä tulee heräte elämäntapakritiikille ja luonnon ehdot tunnustavalle ympäristökulttuurille.”

”Tarvitsemme ekosivistystä, jossa ympäristö on sydämen asia.”

 

HELI HARING