Kauneimmat Joululaulut kehitysmaiden äitien hyväksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kauneimmat Joululaulut kehitysmaiden äitien hyväksi

17.12.2014

 

 

Ilman naisia yhteiskunnat käyvät puoliteholla. Kun parannetaan naisten asemaa, edistetään koko yhteisön hyvinvointia.

Naisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen on yksi Lähetysseuran koko työn läpileikkaavista teemoista.

Kun puhutaan kehitysmaiden äitien ja naisten asemasta, puhutaan koko yhteiskunnan tilasta. Naiset ovat perinteisesti jääneet eri elämän aloilla miesten varjoon, mikä johtuu paljolti eri kulttuureissa naisille ja miehille ominaisista rooleista, perinteistä, arvoista ja odotuksista.

Naisten kouluttautuminen ja työnteko edistävät perheiden hyvinvointia ja vauhdittavat yhteiskuntien vaurastumista.

Elämää kodin ympärillä

Äitien elämänpiiri muotoutuu varsin usein kodin ympärille. Äidit tuottavat ja valmistavat ruoan, sekä hoitavat myös perheen sairastuneet tai vanhemmat perheenjäsenet. Ei olekaan ihme, että Lähetysseuran naisiin liittyvästä työstä suuri osa kohdentuu ruokaan, sanitaatioon ja hygieniaan.

Esimerkiksi Keski-Etiopiassa Meskanin ja Silten alueella suuria määriä viljelysmaata huuhtoutuu vuosittain eroosion vuoksi puroihin ja jokiin. Näillä alueilla naiset ovat perinteisesti viljelleet perheiden tarvitseman viljan, mutta nyt mahdollisuudet tulonhankintaan huuhtoutuvat maa-aineksen mukana olemattomiin. Naisten toimeentuloa parannetaan muun muassa tarjoamalla koulutusta ja pieni starttipaketti esimerkiksi hunajan tuotantoa, siipikarjan kasvatusta tai vihannesten viljelyä varten. Samaan aikaan kerrotaan sanitaation ja hygienian merkityksestä perheen hyvinvoinnille.

Kohti kestävää kehitystä

Naiset ovat avainasemassa myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Äidit ja tytöt vastaavat usein polttopuiden hankinnasta. Polttopuiden kotitalouskäyttö verottaa haavoittuvia luonnonympäristöjä esimerkiksi Nepalissa ja Etiopiassa. Perinteiset liedet ovat tehottomia ja kuluttavat runsaasti puuta – puhumattakaan savun ja noen aiheuttamista terveyshaitoista.

Lähetysseuran tuella on jo pitkään edistetty puuta säästävien, ekologisesti kestävien ja paikallisista materiaaleista helposti valmistettavien savuttomien liesien käyttöä Afrikassa ja Aasiassa. Tuloksena terveyshaitat ovat vähentyneet, ruoan keittämiseen käytettävä aika on lyhentynyt ja tarvittavan puun määrä vähentynyt.

Tukea aids-orvoille

Hiv ja aids-pandemia on raskaimmin koetellut vaimoja ja äitejä. Nykyään Afrikassa suurimmassa riskiryhmässä on vastavihitty nuori aviovaimo, joka avioituu itseään vanhemman miehen kanssa. Tartuntavaara syntyy, koska vaimolla ei ole oikeutta rajoittaa miehensä seksuaalista käyttäytymistä tai vaatia hiv-testitulosta missään olosuhteissa.

Toisaalta äiti ja perheen muut naiset hoitavat hiv-positiiviset ja aidsiin sairastuneet muun työnsä ohella. Jos perheen mies sairastuu, vaimon on otettava kantaakseen myös hänen osuutensa perheen elatuksesta. Usein myös lapset jäävät pois koulusta ansaitsemaan pientä ropoa perheen eduksi. Lähetysseuran työssä aidsin vuoksi leskeytyneet tai orpoutuneet ovat saaneet tukea kotitalouksien hoitoon ja muuta sosiaalista tukea.

Esimerkiksi Zimbabwessa Lähetysseura on tukenut isoäitien hanketta, jossa huolehditaan aidsin vuoksi orpoutuneista lapsista. Maaseutuyhteisössä luterilaisen seurakunnan naiset järjestäytyivät voidakseen huolehtia yhteisönsä orvoista, ja pian mukaan lähti naisia myös muista kirkoista.