Apua aidosti sydämeltä sydämelle
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Apua aidosti sydämeltä sydämelle

19.11.2014

Teksti: Sini-Marja Kuusipalo

Kuva: Hannu Jukola

Halu auttaa toista ihmistä kasvaa koko ajan. Suurella Sydämellä -verkosto madaltaa avunpyynnön ja vapaaehtoisen auttamisen kynnyksiä ja lisää yhteistä vastuuta.

”635 000 suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Pienituloisissa perheissä elää noin 100 000 lasta ja nuorta. Apua tarvitaan monin paikoin enemmän kuin sitä pystytään antamaan.” Nämä lauseet perustelevat Yhteisvastuukeräyksen 2015 kotimaan keräyskohdetta: Suurella Sydämellä -verkoston laajentamista maanlaajuiseksi.

Suurella Sydämellä on nyt osa Kirkkopalvelujen toimintaa. Palvelun tuottajana työskentelee tamperelainen Ilkka Kalmanlehto, jonka tien vapaaehtoistoiminnan kehittäjäksi ja Suurella Sydämellä -airueksi viitoittivat omat auttamiskokemukset: ”Menin Mummon kammariin talonmies pikkaraiseksi. Vaihdoin muun muassa palovaroittimen pattereita.” Aika pikkaraisena toi sisältöä ja syvyyttä Kalmanlehdon elämän murrosvaiheeseen. ”Minusta muokkautui silloin versio 2.0.”

Vuonna 2005 alkoi pulpahdella ajatuksia siitä, miten vapaaehtoistoiminnassa voisi käyttää internetiä. Kalmanlehdon ja diakoniajohtajien näystä tuli yhteinen. Keväällä 2006 alkoi Tampereen seurakuntien Suurella Sydämellä -palvelu vapaaehtoisten rekrytoimiseksi.

”Verkko ei rajoja tunne. Yhteydenottoja alkoi tulla Mikkelistä ja pääkaupunkiseudulta”, Kalmanlehto kuvailee. Juna ei pysähtynytkään, palvelu kasvoi. Nyt mukana on 40 paikkakuntaa, joilla seurakunnat ovat olleet moottoreita paikallisen ja samalla valtakunnallisen auttamisverkoston luomisessa.

Kalmanlehdon mukaan avara tehtävätarjonta on palvelun elinehto. ”Kun meillä oli aluksi tarjolla vain kirkollisia kahvinkeittotehtäviä, ei juttu lähtenyt lentoon. Aloimme miettiä, mitä diakonit tarvitsisivat. Syntyi digirinki, joka auttoi vanhuksia tv-asennuksessa.” Tehtävien siirryttyä digiaikaan vapaaehtoisia löytyi uudella tavalla ja uusista ryhmistä.

Arjen kansalaisdiakonia nousee

Vapaaehtoistoiminnasta puhuessaan Ilkka Kalmanlehto puhuu arjen kansalaisdiakoniasta ja sen kasvusta.

”Suurella Sydämellä viestii verkon kautta heikkojen auttamisesta. Kriiseissä voi saada apua joltakulta toiselta.”

”Yhteisvastuu tuo Suurella Sydämellä -palvelulle lisää mahdollisuuksia toimia. Autetaan yksinäisiä, heikoimpia, köyhiä ja yhtäkkiä putoavia. Auttaminen on helppoa verkon kautta – kenelle tahansa – vähitellen koko Suomessa”, Kalmanlehto korostaa.

Kun Yhteisvastuu nostaa Suurella Sydämellä -palvelun valtakunnalliseen tietoisuuteen, lähimmäisyys on puheenaiheena Hangosta Utsjoelle. ”Minä voin auttaa ja siten saada eväitä omaan reppuun. Ja entistä enemmän voimme auttaa lähellä niin ammattilaisina kuin vapaaehtoisina.”

Useilla paikkakunnilla Suurella Sydämellä etsii auttajia, mutta lähitulevaisuudessa palvelun on tarkoitus laajeta myös toiseen suuntaan koko maassa. ”Pyydä apua -palvelua laajennetaan. Seurakunnat ovat tämän mahdollistajana”, Kalmanlehto painottaa.

Seurakunnissa ihmisten avuntarve konkretisoituu diakoniavastaanotoilla. ”Ammattilaisavun ympärille voidaan rakentaa vasteellista toimintaa vapaaehtoistasolla. Ruoka-apua vapaaehtoisten lahjoituksista, apua ulkoiluun tai erilaista neuvonta-apua esimerkiksi raha-asioiden hallintaan. Usein vapaaehtoista kuunnellaan ihan erilailla kuin omaa lähisukulaista.”

Vapaaehtoinen voi olla kuuntelijana ja keskustelijana lähellä häntä, jonka mielessä kuohuu tai joka ei yksinäisyydessään ole pöytäseurueissa mukana. ”Puhelimessa ja verkossa ihmiset kertovat erittäin avoimesti asioistaan, kuten rahakriiseistä ja masennuksesta.”

Kalmanlehto painottaa, että on kyse aina ihmisen auttamisesta ja ihmisten kohtaamisesta, vaikka väylänä on verkko. Netin myötä auttaminen laajenee etsivään suuntaan. ”Verkko vie suljettujen ovien taa, sinne missä ei ole edes ovikelloa.”

Pop-up -auttaja tarttuu hetkeen

Kuvatessaan nyky-Suomea Kalmanlehto puhuu polarisaatiosta: On niitä, joilla menee hyvin, ja niitä, joilla menee huonosti. Kuilu näiden välillä kasvaa kasvamistaan. Toisaalta elämä teknologisoituu ja aikaa käytetään verkossa. Kolmanneksi yhteisöllisyys ja jo kadotetuksi luultu naapuriapu nostavat päätään. Ilkka Kalmanlehto puhuu uskomattomasta halusta auttaa: ”’Kai mä voin olla mukana, vaikka en kuulu kirkkoon. Haluaisin auttaa. Mitä voisin tehdä?’ Tätä kuulen jatkuvasti.”

Kalmanlehto haluaa tukea pop-up -tyyppistä auttamista: kun yhteisö tai ryhmä tarjoaa omaa panostaan auttamiseen tai tarvitsee apua auttajien rekrytointiin, siihen tulisi tarttua heti. Hetkessä syntyneet toiminnat tuottavat sekä apua että uusia kontakteja auttajien välille. Pulpahtaahan avun tarvekin usein yllättäen tai viimeisen korren katkettua.

Kalmanlehto myöntää, että vapaaehtoistyössä kilpaillaan niin tekijöistä kuin rahoituksesta.

 ”Auttajat ja järjestöt ovat kiinnostuneita liittymään Suurella Sydämellä -verkostoon. Uskon, että pelissä pärjää se, joka organisoi auttamisen parhaiten, aidoimmin ja internetin avulla. Puhdas sydän ja aitous ratkaisevat.”

Kirkolla on hyvät mahdollisuudet tähän.

”Viime kädessä on kyse valtavasta muutoksesta. Kenellä on oikeus määritellä, mikä on oikea tapa kertoa kirkon sanoma tai miten se tehdään todeksi arjessa?”

Kalmanlehto korostaa arkisten rakkauden tekojen viestiä, syvää merkitystä ja yhteyttä pyhän kokemiseen.

”Luther naulasi teesit valtaa vastaan. Netissä jokainen ajatteleva voi nostaa teesejä ja horjuttaa fakkiutuneita rakenteita. Jos me saamme monipuolisesti ihmisiä auttamaan toinen toistaan, valta on kansalla.”

Tutustu Yhteisvastuukeräykseen 2015: www.yhteisvastuu.fi

Tutustu vapaaehtoistehtäviin: www.suurellasydamella.fi