Kynttilät syttyvät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Kynttilät syttyvät

Kynttilät syttyvät

5.11.2014

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Tuija Hyttinen

Pyhäinpäivänä omaisten haudoille sytytettiin kynttilöitä. Monissa kirkoissa järjestettiin iltajumalanpalveluksia, joissa muisteltiin kuluneen vuoden aikana kuolleita seurakuntalaisia sytytetyin kynttilöin. Piispa Jari Jolkkonen pyysi seurakuntia muistamaan rukouksissa Rautavaaran auto-onnettomuuden uhreja ja omaisia.

Kynttilät syttyvät ympäri Suomea myös sunnuntaina 16.11. itsemurhan tehneiden muistopäivänä. Kynttilätapahtumalla kunnioitetaan itsemurhaan kuolleiden muistoa. Oman käden kautta kuolee maassamme vuosittain lähes 1000 ihmistä.

Tein aikoinaan teologisen tiedekunnan lopputyöni itsemurha-ajatusten kohtaamisesta. Haastattelin tutkimukseen keskusteluapua tarjoavia pappeja ja seurakuntalaisia. He tekevät työtään vapaaehtoisina. Yksinäisyys ja ihmissuhdeongelmat sekä toimeentuloon liittyvät huolet olivat itsemurhaa hautovien keskeisiä elämänongelmia. Ajatuksia ei ilmaista suoraan, vaan ne tulevat esiin verhottuina. Tunteet kertoivat toivottomuudesta, voimattomuudesta ja merkityksettömyydestä sekä yksinäisyydestä. Nämä ovat tyypillisiä masentuneen ihmisen tuntemuksia. Kuuntelijan intuitiolla on suuri merkitys. Yksi auttaja kuvaili tuntemuksiaan näin: ”Mikään hänen sanoilla ilmaistu ei viestinyt mulle mitään, mutta se kehon kieli oli niin konemaisen kylmä, että mulle tuli voimakas tunne, että tää ihminen on jo päättänyt…”

Auttajien mielestä itsemurhavaarassa olevaa ihmistä auttaa parhaiten kuuntelu, keskustelu ja rukous. Rukouksessa näkymätön yhteys yhdistää Jumalan, auttajan ja masentuneen ihmisen.

Itsemurha-ajatusten sanoittaminen ja niistä äänen puhuminen ovat tärkeä ensiaskel avun piiriin. Palveleva puhelin perustettiin aikoinaan ehkäisemään itsemurhia.

Epätoivon hetkellä on tärkeää muistaa, että kirkon puoleen voi aina kääntyä. Usko hyvän tekemiseen tarkoittaa muun muassa seurakuntien perheneuvontaa, diakoniatyötä ja keskusteluavun tarjoamista kaikille ihmisille. Seurakuntavaaleissa äänestämällä voit vaikuttaa siihen, mihin kirkon varoja omassa seurakunnassasi tulevaisuudessa käytetään. Vapaaehtoistyö tarjoaa kaikille mahdollisuuden tehdä itse hyvää ja auttaa lähimmäisiä.

Mihin hyvään sinä uskot?


**@**