Äänestäjän kannattaa tutkia vaalikonetta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Äänestäjän kannattaa tutkia vaalikonetta

22.10.2014

Teksti: Kaija Vuorio

Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkkohallituksen ja MTV:n toteuttama vaalikone lisää läpinäkyvyyttä syksyn seurakuntavaaleissa.

Vaalikone voi auttaa äänestäjää suunnistamaan ympäripyöreiden ehdokaslistojen nimiviidakossa. Kuopiossa on tietonsa äänestäjien avuksi jättänyt 164 eli noin 90 prosenttia ehdokkaista. Siilinjärveläisten into avautua vaalikoneelle oli alhaisempi, sillä vaalikoneeseen vastasi 49 eli 72 prosenttia ehdokkaista. Kirkkohallituksen toivomuksista huolimatta kaikki ehdokkaat eivät ole kertoneet vaalikoneelle puoluetunnuksistaan tai hengellisestä taustastaan. Muutama kaupungin tunnetuimmista pitkän linjan poliitikoistakin esiintyy listoilla ilman puoluetunnuksia.

Puoluetunnukset ja hengellinen taustayhteisö

Avoimesti poliittisia listoja on Kuopiossa sosiaalidemokraateilla, kokoomuksella, keskustalla ja perussuomalaisilla.  Vaalikoneella kuitenkin suurin puolue Kuopiossa on ”ei mikään”, 38 ehdokasta, toiseksi suurin keskusta 36 ehdokkaallaan ja kolmantena kokoomus 21 ehdokkaalla. Sosiaalidemokraateiksi ilmoittautuu 13, perussuomalaisiksi 10 ja kristillisdemokraateiksi yhdeksän. Loput ehdokkaista ovat jättäneet kohdan täyttämättä.

Siilinjärvellä puoluelista on vain keskustalla. Vaalikoneessa 27 ehdokasta tunnustaa puolueväriä.  Heistä 28 prosenttia on keskustalaisia ja 14 prosenttia kokoomuslaisia. Lisäksi muutama tunnustautuu sosiaalidemokraatiksi ja muutama kristillisdemokraatiksi. Loput 22 eivät ilmoita puoluetunnuksia.

Vain puolet vaalikoneeseen Kuopiossa vastanneista ilmoittaa omakseen jonkin hengellisen taustayhteisön. Herännäisyyden ilmoittaa taustakseen 23 ja viidennen herätysliikkeen 11 ehdokasta. Lestadiolaisiksi tunnustautuu seitsemän ehdokasta. Muutama mainitsee Evankelisuuden, Tuomas-yhteisön, Hiljaisuuden liikkeen. Hengellisen taustayhteisön ilmoittaa Siilinjärvellä 53 prosenttia eli 26 ehdokasta.

Raamattua ei käsitetä  kirjaimellisesti

Vaalikone antaa tietoja ehdokkaiden arvomaailmasta sekä suhteesta kirkkoon ja kirkon toimintaan. Yli puolet Kuopion ehdokkaista pitää uskoa sekä lähimmäisenrakkauden ja kirkon edustamia elämänarvoja itselleen tärkeinä.

Ehdokkaat ovat myös aktiivisia seurakuntalaisia, sillä 75 prosenttia vastanneista ilmoittaa osallistuvansa enemmän tai vähemmän säännöllisesti jumalanpalveluksiin. Vastanneissa ei ole yhtään, joka sanoisi, ettei käy messussa koskaan.

Kuopiossa vain 13 ehdokasta jätti avaamatta vaalikoneessa raamattukäsitystään: 35 prosenttia vastasi, että Raamattu on Jumalan sanaa, mutta kaikkea ei pidä käsittää kirjaimellisesti ja 27 prosenttia, että Jumala puhuu Raamatussa. Kirjaimellista raamatuntulkintaa ehdokkaista edusti vain 3 prosenttia. Kukaan ei vastannut, että Raamattu on merkityksetön kirja.

Kiinteistöjen myyntiä  kannatetaan

Kuopion vastanneista 94 prosenttia kannattaa naispappeutta. Vaikeinta ehdokkaille tuntuu olleen vastata, tuleeko kirkon vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia. Siksi vaalikoneesta löytyy tällä kohtaa eniten sanallisia perusteluja. Vastanneista 53 prosentin mielestä kirkon ei tule vihkiä. Puoltajia oli 35 prosenttia, ja kantaa ottamattomia ”plus miinus nolla” -vastauksia 12 prosenttia.

Äänestäjille vaalikone antaa tietoja, millaiseen toimintaan ehdokas aikoo suunnata kirkon resursseja ja miten toimisi heikkenevässä taloustilanteessa. Ehdokkaat ovat varsin yksimielisesti kiinteistöjen myymisen kannalla, sillä kiinteistön myynnin vastustajia löytyy vain harvakseltaan.  Kuopiolaisehdokkailla selkeästi valmiutta on myös kirkollisveron nostoon, mutta toimintojen leikkaaminen ja työntekijöiden vähentäminen jakavat mielipiteitä.

Myös siilinjärveläisehdokkaat ratkaisisivat talouden ahdingon mieluiten kiinteistöjen myynnillä. Siilinjärvellä puolet vastanneista torjuu jyrkästi seurakuntien yhdistämisen tai seurakuntayhtymän muodostamisen talousvaihtoehtona, mutta kuopiolaisehdokkailla ei ole juuri mitään seurakuntayhtymiä vastaan ja seurakuntien yhdistäminenkin saa osakseen enemmän kannatusta kuin vastustusta.

Vaalikoneeseen

Tiedot on poimittu vaalikoneen vastauksista 14.10.2014. Ehdokkaat pääsevät vielä täydentämään vastauksiaan vaalikoneeseen.