Kirkko tarvitsee sinua
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkko tarvitsee sinua

20.8.2014

 

 

Kirkko koostuu kaikista sen jäsenistä. Jokainen meistä on tärkeä. Anna oman äänesi kuulua. Seurakuntavaalit antavat mahdollisuuden rakentaa kirkosta yhteisöä, joka on kokonainen kuva sen jäsenistä.

Kirkko kertoo olemassaolollaan yli sukupolvien kantavasta jatkuvuudesta ja yhteisöllisyydestä. Kirkon elämä on uskoa, toivoa ja rakkautta. Ihme toteutuu jakamisessa.

Kirkon tehtävänä on kertoa armahtavasta Jumalasta. Usko Jumalaan eletään todeksi suhteessa toisiin ihmisiin. Jeesuksen opetus: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” kutsuu toimimaan paremman maailman ja kirkon puolesta.

Usko hyvän tekemiseen

Vuoden 2014 seurakuntavaalit keskittyvät hyvän tekemisen teemaan. Seurakuntavaalikampanjan tarkoituksena on yhteistyössä seurakuntien kanssa tehdä näkyväksi kirkon tekemää hyvää työtä. Pyrimme vastaamaan kysymykseen, mitä seurakunnan jäsen kirkollisverovaroilla saa tai mihin kirkollisverovaroja käytetään. Kirkon talouden heikentyessä joudutaan usein valitsemaan kahden hyvän asian väliltä. Kaikkea aiemmin tehtyä ei ole enää mahdollista toteuttaa. Päätöksillä on vaikutus koko paikkakunnan elämään.

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Valitut luottamushenkilöt valitsevat kirkolliskokouksen maallikkojäsenet, jotka päättävät kirkon uskoon ja oppiin liittyvistä asioista.

Kirkon tulevaisuudesta päätetään nyt

Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten. Luottamushenkilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus.

Kun seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Näin toimitaan Siilinjärvellä.

Kuopiossa seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa, sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Kirkkovaltuusto ylin päättävä elin

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä kirkkojen rakentamisista ja korjaamisista sekä valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Syksyn seurakuntavaaleissa valittava valtuusto päättää tulevalla nelivuotisella toimikaudellaan ainakin seuraavista linjauksista: tulevaisuuden toiminnan painopisteet, mahdolliset rakennus- ja korjaushankkeet, jakoperusteet lähetysjärjestöjen määrärahoille ja diakoniselle avulle.

Seurakuntaneuvosto päättää alueen kehittämisestä

Seurakuntaneuvosto johtaa osaltaan paikallisseurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Se päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa. Seuraavan neljän vuoden aikana valittavat luottamushenkilöt päättävät muun muassa resurssien käytöstä, toiminnan painopisteistä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä alueella.

Lisätietoja: 

www.kuopionseurakunnat.fi/seurakuntavaalit
www.seurakuntavaalit.fi

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014

on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2014

antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisestaon kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu.

Seurakuntavaaliehdokkaaksi ja kirkon päättäjäksi pääset jommallakummalla tavalla:

Liity seurakuntasi ehdokaslistalle.Perusta oma valitsijayhdistys.

Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16.00.

Ota yhteys omaan seurakuntaasi!