Tee kirkosta näköisesi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tee kirkosta näköisesi

18.6.2014

Teksti: Minna Siikaniva ja Heli Haring

Seurakuntavaaleihin tarvitaan ehdokkaiksi kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää taloudesta

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä kirkkojen rakentamisista ja korjaamisista sekä valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Syksyn seurakuntavaaleissa valittava valtuusto päättää tulevalla nelivuotisella toimikaudellaan ainakin seuraavista linjauksista Kuopion seurakuntayhtymässä: tulevaisuuden toiminnan painopisteet, mahdolliset rakennus- ja korjaushankkeet, jakoperusteet lähetysjärjestöjen määrärahoille ja diakoniselle avulle.

Seurakuntaneuvosto päättää alueen kehittämisestä

Seurakuntaneuvosto johtaa paikallisseurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Se päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa.

Seuraavan neljän vuoden aikana valittavat luottamushenkilöt päättävät muun muassa resurssien käytöstä, toiminnan painopisteistä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä alueella.

 

Aina voi vaikuttaa

Kolme tämänhetkistä seurakuntien luottamushenkilöä vastasi kysymyksiin:

1. Miten pitkään olet ollut luottamushenkilönä?

2. Miksi kannattaa asettua ehdolle?

3. Oletko kokenut voivasi vaikuttaa asioihin?

4. Mikä on ollut kauden mieleenpainuvin asia?

 

Väinö-Matti Miettinen, Järvi-Kuopion seurakunta

1. Ensimmäiset kokemukseni seurakunnan luottamustehtävistä ovat Kontiolahdelta, jossa toimin yhden kauden valtuustossa ja kirkkoneuvostossa. Palasin eläkepäiviksi kotiseudulle Vehmersalmelle v. 2002. Tulin heti valituksi Vehmersalmen seurakunnan valtuustoon. Vuoden 2005 alussa liityimme Kuopion seurakuntayhtymään. Siitä alkaen olen kuulunut yhteiseen kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon, tällä hetkellä olen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana.
2. Ehdokkaaksi kannattaa asettua siksi, että sitä kautta avautuu mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaan ja hallintoon. Seurakunnat ovat usein omaleimaisia ja toiminnallisesti itsenäisiä. Yhteistalous edellyttää sopeutumista yhteistoimintaan. Luottamushenkilö on oman seurakuntansa edustaja ja samalla kuitenkin yhteisten asioiden päättäjä.
3. Tiedän joidenkin luottamushenkilöiden ajattelevan, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Asiat käsitellään esittelystä, toisin sanoen päätöksiä ei voida tehdä spontaanisti. Vaikuttaminen vaatii perehtymistä asioihin ja aktiivista osallistumista. Koen voineeni vaikuttaa asioihin, joskus jopa niinkin, että päätökset eivät ole miellyttäneet kaikkia. Terve kritiikki on paikallaan.
4. Mieliinpainuva asia oli varmasti Männistön vanhan kirkon siirtyminen katoliselle kirkolle. Iloitsen siitä, että paikka saa edelleen jatkaa kirkkona.

Kauden merkittäviin asioihin kuuluu ehdottomasti myös Järvi-Kuopion seurakunnan muodostaminen. Päätökset tehtiin edellisellä kaudella, mutta seurakuntana Järvi-Kuopio on muotoutunut kuluvalla kaudella. Tämä on ollut prosessi, jonka onnistumista monet epäilivät. Mukautumista ja sopeutumista se on vaatinut kaikilta, mutta lopputulos on esikuvaksi sopiva.
 

Taina Tammekann, Alavan seurakunta

1. Olen ollut syksyllä kaksi kautta eli kahdeksan vuotta kirkkovaltuustossa. Lisäksi kolme ja puoli vuotta kirkkoneuvostossa. Olen myös yhteisen lapsityön johtokunnan jäsen.

2. Kannattaa asettua ehdolle, jos haluaa vaikuttaa muun muassa siihen, miten seurakunnan talousasioita hoidetaan, mihin säästöjä kohdennetaan tai avustuksia jaetaan.
Päätöksenteko on ollut viime vuosina pääasiassa säästöihin kohdentuvaa, kiinteistöstrategiaa ja seurakuntien yhdistymistä sekä rakenneuudistusta käsittelevää. Jos tällaiset asiat kiinnostavat, valtuustovaaleihin kannattaa asettua ehdolle. Seurakuntaneuvostoissa asiat ovat käytännönläheisempiä.

3. Alkuaikoina koin, etten voi vaikuttaa, koska en silloin ollut tarpeeksi perillä asioista ja aika meni tutustuessa järjestelmään. Kun pääsin sisälle asioihin ja uskalsin avata suuni, huomasin, että voin vaikuttaa päätöksiin.
Yksi kausi olisi ollut liian lyhyt. Onneksi olen saanut olla mukana myös toisen kauden ja olen nyt voinut osallistua täysipainoisesti päätösten tekoon.

4. Mieleenpainuvin oli Tuomiorovastin pappilan säilyttäminen ja saaminen opiskelijakäyttöön. Poukaman leirikeskuksen säilyttäminen ja Männistön vanhan kirkon myynti olivat nekin merkittäviä päätöksiä. Ja tietysti mieleen on jäänyt pitkäaikainen projekti Alavan kirkon peruskorjauksesta.

 

Heikki Juutinen, Puijon seurakunta

1. Kahdeksas vuosi luottamushenkilönä.

2. Jos haluaa edistää tiettyjen asioiden esille tuloa seurakuntayhtymässä, kannattaa asettua ehdolle. Tulevalla kaudella päähuomion vievät mittavat peruskorjaukset, seurakuntaliitokset ja säästösuunnitelman toteuttaminen. Itselleni tärkeitä asioita ovat lisäksi yhtäläisten ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen, joiden suhteen ainakin osittain hiippakunnassamme puhaltavat tällä hetkellä kylmät tuulet.

3. Olen voinut vaikuttaa päätöksentekoon, en tosin niin paljon kuin olisin halunnut. Ennen kokouksia on tärkeää paneutua esityslistaan hyvin ja keskustella asioista muiden luottamushenkilöiden kanssa.

4. Päivärannan kirkon lakkauttaminen oli konkreettinen osoitus hupenevista rahavaroista.