Piispat kannustavat ehdokasrekrytointiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Piispat kannustavat ehdokasrekrytointiin

Kuva Aarne Ormio / Kuvapankki

Evankelis-luterilainen kirkko järjestää tulevana syksynä seurakuntavaalit.

 

Kirkon tilanne on nyt monella tapaa erilainen kuin neljä vuotta sitten. Seurakuntien talous on heikentynyt eikä tulevaisuudessa enää pysytä tekemään kaikkea sitä hyvää mitä on tähän asti tehty. Tulevat seurakuntien päättäjät joutuvat valitsemaan, mistä luovutaan ja mitä tulevaisuudessa tehdään. Syksyn seurakuntavaaleihin tämä antaa aivan uudenlaista potkua.

Pastori Mari Leppänen, seurakuntavaalien projektipäällikkö Kirkkohallituksesta, aktivoi seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä innostamaan nuoria aikuisia ja nuoria osallistumaan syksyn seurakuntavaaleihin. Työntekijöiden tueksi on tehty videot, joissa piispat aivan uudella tavalla rohkaisevat työntekijöitä havahtumaan vaaliasiassa. Videotervehdykset esitettiin neuvottelupäiville kokoontuneelle tuhatpäiselle lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden joukolle tammikuussa Jyväskylässä.

Kasvatustyö turvattava

Talouspaineet kohdistuvat myös lapsi- ja nuorisotyöhön. On seurakuntia, joissa määräaikaisia virkoja ei täytetä, luovutaan tiloista tai rippikoululeirit lyhenevät. Kasvatustyön turvaamiseksi tarvitaan päätöksentekijöiksi ihmisiä, joille kirkon lapsi- ja nuorisotyö on tärkeää.

Työntekijät ovat saattaneet kokea epävarmuutta omassa roolissaan ehdokkaiden rekrytoinnissa. Jotkut työntekijät ovat olleet sitä mieltä, ettei ole heidän asiansa innostaa seurakuntalaisia vaaleihin tai ettei se ole sopivaakaan. Tästä asenteesta halutaan nyt Leppäsen mukaan kirkon ylätasoa myöten eroon.

Piispojen selkeä viesti työntekijöille kuuluu: ”Toimikaa, huolehtikaa siitä, että teidän työalanne ääni kuuluu seurakuntien päätöksenteossa. Teillä on hallussanne ihmiset, verkostot, kysykää ihmisiä ehdokkaiksi ja olkaa oikeasti aktiivisia toimijoita!”

Seurakuntien omissa toimintapiireissä kohdataan Leppäsen mukaan paljon ihmisiä, joilla ei ole ollut kytköstä päätöksentekoon.

Verkostot käyttöön

Kirkko käynnistää ehdokkaiden rekrytointikampanjan maaliskuun viimeinen päivä ja jatkaa sitä pääsiäiseen saakka. Kampanjassa seurakunnan työntekijöitä rohkaistaan pitämään esillä vaaleja ja ehdokasrekrytointia. Muskareissa, perhekerhoissa, rippikoulujen vanhempainilloissa voi kysellä ehdokkaaksi haluavia tai ehdokkuutta harkitsevia. Piispa Kaarlo Kallialan videoviestin mukaan ”sopivalla ja sopimattomalla hetkellä.”
Yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon. Päättäjinä on paljon sellaisia, jotka ovat aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa ja joilla on vanha kirkollinen tausta.

”Jos me tulevaisuudessa haluamme olla kaikkien suomalaisten kirkko, päätöksentekijöiksi tulisi löytyä myös ihmisiä, jotka eivät tule aktiivitoimijoiden ytimestä. Tarkoitan heitä, jotka kastattavat lapsensa, hautaavat äitinsä, laulavat kauneimpia joululauluja ja rukoileva, kun on tiukka paikka. Heistä monet vähättelevät aivan suotta omaa paikkaansa seurakunnassa. Me tarvitsemme tämän suuren joukon ääntä päätöksenteossa.”

Viime vaaleissa alle 30-vuotiaita päättäjiä valittiin vain 8,3 % ja paikkakunnalta muuton vuoksi määrä on entisestään kutistunut.

”Jos kehityksen suunta halutaan muuttaa, se onnistuu vain, jos saamme työntekijäjoukon innostumaan jäsenten vaaliaktivoinnista. Kaikki verkostot on syytä ottaa käyttöön”, Mari Leppänen sanoo.

 

MARJA LEENA LUUKKONEN

 

Tartu hihasta

Kuopion Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaajat Marjukka Pakkala ja Jari Alanen ovat sitä mieltä, että paras konsti ehdokasvärväykseen on henkilökohtainen kontakti.

”Tartutaan hihasta ja kysytään suoraan. Se on tehokkainta.”

”Nuoret ovat siitä hankalaa ehdokaspotentiaalia, että he vaihtavat paikkakuntaa opiskelujen ja armeijan perässä.”

”Ihanteellista olisi saada mukaan nuoria aikuisia, jotka ovat jo asettuneet paikkakunnalle.”

”Heidän joukossaan on paljon niitä, jotka kokevat, ettei kirkko tarjoa heille mitään. Asettumalla ehdolle he pääsisivät vaikuttamaan siihenkin asiaan”, Alanen pohtii.

 

Seurakuntavaalien aikataulu:

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 klo 16.
Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki 18-vuotiaat konfirmoidut kirkon jäsenet.
Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttäneet kirkon jäsenet.
Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014
Vaalipäivä 9.11.2014