Digitaalinen häirintä on nuoren arkea
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Digitaalinen häirintä on nuoren arkea

27.12.2018

Tekstit: Minna Kolistaja

Seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita. Epäasiallista nimittelyä. Suoria ehdotuksia seksin harjoittamisesta.

Liian moni nuori kohtaa jatkuvasti seksuaalista häirintää – jos ei muuten niin ainakin sosiaalisessa mediassa – mutta ei uskalla ottaa asiaa puheeksi omien vanhempiensa kanssa.

”Nuoret ovat hämmennyksissään ja tarvitsevat rinnalleen aikuisen käsittelemään sosiaalisessa mediassa näkemiään asioita”, sanovat seksuaalineuvojat Mervi Koskela ja Minja Lappalainen Oulun Tyttöjen Talosta.

Nuorella ei aina ole käsitystä itsemääräämisoikeudesta

Pelastakaa lapset ry kartoitti vastikään yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten kokemaa seksuaalista häirintää digitaalisessa mediassa.

Kyselyyn vastasi noin 3200 iältään 12–17-vuotiasta. Heistä noin joka kolmas kertoi nähneensä toisten nuorten tekemää seksuaalista häirintää verkossa viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Itse oli häirinnän kohteeksi joutunut reilut kymmenen prosenttia tytöistä ja pojista vajaat viisi prosenttia pojista.

Myös Tyttöjen Talon keväällä tekemässä nettikyselyssä nousi esille paljon seksuaalisen häirinnän ilmenemistä.

”Oli pysäyttävää, miten paljon nuoret kokevat luvatonta koskettelua, seksiin pakottamista sekä häirintää arjessaan”, Mervi Koskela sanoo.

Ristiriitaista kyllä, moni vastaaja samalla koki seksuaalisten oikeuksiensa toteutuvan. Toisin sanoen nuorilla itsellään ei ollut täyttä käsitystä esimerkiksi siitä, mitä seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa.

Koskelan ja Lappalaisen mukaan nuori tarvitsee aikuisen tukea omien rajojensa määrittämiseen.

”On tärkeää, että aikuinen käy nuoren kanssa läpi sitä, miten toiset ihmiset saavat tätä lähestyä taikka koskea. Kuulemme ei-toivotuista lähestymisistä, jotka tuntuvat ahdistavilta”, Koskela sanoo.

Myös ei-toivottu kuvaviesti on seksuaalista häirintää. 

”Aikuisen pitää kannustaa nuorta kertomaan, mikäli nuori saa pahalta tuntuvan seksuaalissävytteisen viestin. Tytöille saatetaan esimerkiksi lähettää kuvia sukupuolielimistä.” 

Intiimejä juttuja ei jaeta isän tai äidin kanssa

”Aikuisen tuki häirintä- ja ahdistelukokemuksissa on nuorelle tärkeää – mutta omalle vanhemmalle niistä ei yleensä haluta kertoa.”

Monille tämän päivän nuorille on helppoa ja luontevaa puhua seksistä ja seksuaalisuudesta. Tyttöjen Talolla tytöt ja nuoret naiset etsivät vastauksia esimerkiksi sukupuoli-identiteettiin tai parisuhteeseen liittyviin kysymyksiin.

Seksuaalikasvatusta annetaan esimerkiksi koululaisille suunnatuissa teematapahtumissa. Myös kahdenkeskistä neuvontaa voi saada.

”Esimerkiksi yksinäiset tytöt ottavat esille halunsa löytää seurustelukumppani. Jokaisella on kaipuu löytää joku, jolle osoittaa rakkautta ja jolta saada rakkautta”, Koskela sanoo.


Yhä nuoremmat pojat näkevät pornoa 

Yhä nuoremmat pääsevät käsiksi kuviin ja videoihin, joita ei ole tarkoitettu heidän kehitystasolleen 

Jo alle 12-vuotiaat saavat ensikosketuksen pornoon, sanoo seksuaalineuvontaa antava Jussi Markus

”Pornoa saatetaan katsella esimerkiksi koulun välitunnilla jonkun kännykästä. Ryhmäpaineen vuoksi sitä voivat joutua katsomaan myös ne, jotka eivät ole siitä kiinnostuneita.”

Jussi Markus haluaa tuoda esiin huolensa siitä, kuinka pornon näkeminen vääristää poikien ja nuorten miesten käsitystä seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä 

”Ehkä pojat pohjimmiltaan tiedostavatkin, että porno on käsikirjoitettua ja näyteltyä. Silti se luo heille paineita.” 

Miten nainen isketään ja muita paineita

Pornon luomia käsityksiä ihmissuhteista oiotaan sitten esimerkiksi Oulun Poikien Talolla. 

Kun poikaa mietityttää, mistä löytyisi kumppani, nettikeskustelussa se puetaan machoilevaan muotoon ”Miten nainen isketään”. 

”Parisuhteen kaipuussa suorituspaineet ovat kovat.” 

”Tässä tullaan pojan elämän epäsuhtaan: ollaan jo kumppania iskemässä kun ei oikein ole valmiuksia olla ihmisten kanssa ylipäätään. Siitä on vielä iso harppaus olla seurustelusuhteessa, kun vuorovaikutustaidoissa on puutteita.”

”Pornon yhdyntäkeskeisen maailman vastapainoksi pojille pitää kertoa, mistä ihmisten välisessä seksuaalisessa kanssakäymisessä ihan oikeasti on kyse.”

Jussi Markus uskoo, että seksuaalineuvonnan kautta pojalle voi syntyä oivallus siitä, mitä tarkoittavat esimerkiksi toisen kunnioitus, arvostaminen ja luottamus. 

Yksi tärkeä osa poikien parissa tehtävä seksuaalisuuskasvatusta on rikkoa harhakuva siitä, että ”kaikki muut” ovat itseä seksuaalisesti kokeneempia.

”Tytöiksi syntyneet, jotka kokevat sukupuolensa pojaksi, hakevat Poikien Talosta yhteisöä, johon kuulua. Sukupuoli-identiteettiään etsivien nuorten kodeista olemme saaneet kiittävää palautetta, kuinka tärkeää heidän nuorelleen on saada olla poikana poikien joukossa.”

Läpi käydään seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja sitä, kuinka jokaisen yksityisyyttä pitää vaalia. Tietoon tulee koko ajan enemmän poikia, joita on kohdeltu seksuaalisesti kaltoin: heitä on esimerkiksi kosketeltu seksuaalissävytteisesti kielloista huolimatta. 

”Yhteinen tekijä on, että kaltoinkohtelu on tapahtunut usein sisarussuhteissa ja apua haetaan yleensä noin 10 vuotta tapahtuneen jälkeen. Tapahtunut blokataan mielestä, kunnes se nousee esille myöhemmin. Kaltoinkohtelun laajuutta pitäisi selvittää lisää”, Jussi Markus sanoo.