Verorahoilla autetaan, tuetaan ja kasvatetaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Verorahoilla autetaan, tuetaan ja kasvatetaan

27.12.2018

Teksti Kuopiosta: Kaija Vuorio

Teksti Siilinjärveltä: SIni-Marja Kuusipalo

Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 selviää, että kunkin seurakuntalaisen laskennallinen osuus verotuloilla katettavista nettokuluista on nyt 206,80 euroa. Luku oli viime vuonna 202 euroa. Sen verran on yleinen kustannustaso siis vuodessa noussut. 

Euroissa toimintakulut ovat yhtymätasolla 22,8 miljoonaa, josta 58 prosenttia on henkilöstökuluja.

”Palkkakulut ovat kuitenkin pitkällä tähtäimellä laskusuunnassa ja niin pitääkin olla, koska verotulotkin laskevat,” sanoo hallintojohtaja Riitta Hautaniemi.

Nettokuluista suurin menoerä koituu kiinteistötoimesta eli kirkoista, seurakuntakeskuksista ja vastaavista, peräti 24 prosenttia. Hallinto tulee hyvänä kakkosena 16 prosentillaan.

Kun nettokustannuksia katsoo työaloittain siten, että kiinteistö ja hallintokulut on vyörytetty eri työmuotojen osalle niiden käyttösuhteessa, eniten rahaa käytetäänkin nuorisotyöhön, 21 prosenttia. Lapsityöhön menee nettokuluista 11 prosenttia. Seurakuntayhtymä siis kohdentaa peräti kolmanneksen menoistaan lasten ja nuorten palveluihin.

Nuorisotyö tärkeää

”Rippikoulu- ja nuorisotyötä pidetään tärkeänä, samoin kuin diakoniaa ja yhteiskunnallista työtä.” 

Yhtymä käyttää diakoniaan ja yhteiskunnalliseen työhön 2,6 miljoonaa, siis kiinteistömenoineen ja hallintokuluineen, lapsityöhön miltei saman verran, mutta nuorisotyöhön 4,7 miljoonaa. Hautaustoimikin on yllättävän suuri kuluerä, sillä se vie 2,3 miljoonaa eli kymmenen prosenttia nettokuluista.

Keskeisin perustehtävä jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset vievät nuorisotyön jälkeen toiseksi eniten veroeuroja, 3,6 miljoonaa. 

”Investoinnit ovat jatkossa suuri haaste”, varoittaa Hautaniemi.

Investointitarpeita on nimittäin esitetty vuosille 2016–2019 peräti 35,2 miljoonaa euroa. Ilman mittavia toimintakulujen leikkauksia kaikki eivät voi toteutua. 

Edessä on siis uuden kiinteistöstrategian laadinta ja aivan välttämättä luopuminen vähäkäyttöisistä kiinteistöistä.


 

Siilinjärvellä panostetaan kasvatukseen 

Siilinjärven seurakunta arvioi ensi vuoden toimintansa nettokustannuksiksi 4,1 miljoonaa euroa. Suuren osan seurakunnan verovaroista lohkaisevat kasvatuksen palvelut, joista suurimpina lasten päiväkerho ja nuorten rippikoulu. Kirkollisverovaroista lähes puolet (46 %) kohdistuu suoraan lapsi- ja nuorisotyöhön. Lisäksi perheitä kohdataan muun muassa osana diakoniatyötä (13 % nettokuluista) sekä kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia (13 % nettokuluista).

Kirkon työssä verovaroilla mahdollistetaan vuosittain lukuisia kohtaamisia. Esimerkiksi joulukuun 2018 puoliväliin mennessä Siilinjärvellä vuositilastot kertovat seuraavaa: 1 300 diakoniatyön asiakaskohtaamista, 3 700 osallistujaa eläkeläisryhmiin ja diakoniatyön ryhmiin, 740 koululaisten tai nuorten leirille, 670 varhaiskasvatuksen ryhmiin ja 270 rippikouluun. Jumalanpalveluksiin tai kirkollisiin toimituksiin on osallistunut kaikkiaan 26 200.

Jäsentä kohti vuoden 2019 nettokulut ovat 245 euroa ja verotulot taas 217 euroa. Verotulot kattavat seurakunnan nettokuluista 88,6 %. Loppuosa katetaan metsätalouden, osakehuoneistojen ja rahoituksen tuotoilla (8,8 %) ja aiempien vuosien ylijäämistä (2,6 %).

Henkilöstökuluihin käytetään verotuloista 66,8 %, ja toiminnan kuluista puolestaan 65,3 % kohdistuu henkilöstökuluihin. Siilinjärven seurakunnassa on työntekijöitä 57, josta 52 vakinaisia.

Kuvio esittää Siilinjärven seurakunnan menot kustannuspaikoittain siten, että työaloille on kohdistettu myös toimitilojen ja hallinnon kustannukset lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa. Hautaustoimen kustannuksia kertyy mm. hautausmaiden hoidosta, haudankaivusta ja toimitiloista. Lisäksi hautaamiseen liittyviä menoja kuuluu kirkollisiin toimituksiin ja musiikkiin. Muulla seurakuntatyöllä tarkoitetaan mm. erilaisia aikuisille suunnattuja ryhmiä.