Viesti mediassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Viesti mediassa

Viimeisen pariviikkoisen aikana muiden ohella kaksi asiaa nousi kiinnostuksen kohteiksi mediassa. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen järjestämä tiedotustilaisuus Oulussa toissa viikolla kokosi paljon mediaa. SRK pahoitteli sitä, että paljastuneessa pedofiilikohussa uhreja ei ole riittävästi huomioitu eikä asiassa ole toimittu oikein. Täsmentyi myös se, mikä on ripin oikea ja mikä väärä käyttö: rippiä ei voi koskaan käyttää rikoksen suojeluun, mikä lienee tosin ollutkin useimmille rivilestadiolaisille koko ajan selvää. Lain edessä sovitetaan se, missä on rikottu lakia, ja Jumalan edessä etsitään synneille armahdusta.

Viesti meni mediassa hyvin eteenpäin ja siihen myös reagoitiin. Hyvin vaikeista tilanteista on toivottavasti opittu jotakin.

Toisenlainen viesti meni mediassa läpi viime viikolla iltapäivälehdistöä myöten ja Suomen Tietotoimiston kautta läpi koko maan. Siinä puhuttiin Kuopion seurakuntien hurjista henkilöstövähennyksistä, jopa kolmannes pois, ja yt-neuvottelujen kerrottiin alkavan 2015.

Uutinen lähti liikkeelle Savon Sanomien näyttävästä uutisesta. Hallintojohtaja Timo Korhosen haastatteluun ja talousarvion lukemiseen pohjautuva juttu herätti paljon reaktioita. Seurakuntien henkilöstölle lähtikin Korhoselta kirje, jossa korostettiin sitä, että yt-neuvottelut ovat vasta viimesijainen toimenpide, johon mennään vain jos mikään muu tie ei auta talouden tasapainottamiseksi ja jos investoinnit toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Yt-neuvottelujen alkamisesta ei ole mitään päätöstä, ja jos se lähivuosina tulee, se kyllä kerrotaan henkilöstölle ensin.

Yt-neuvottelut eivät myös automaattisesti johda irtisanomisiin. Koko henkilöstö voidaan vaikka määräajaksi lomauttaa, mitä keinoa julkinen sektori usein käyttää. Silloin jaetaan yhdessä tilannetta ja kannetaan yhteisesti vastuuta töiden jatkumisesta ja tehtävien hoidosta.

Kuluvalla viikolla kirkolliskokouksessa Turussa käsitellään Kirkon valtakunnallista taloushallintouudistusta Kipaa. Sen toimintasuunnitelmassa ehdotetaan palvelupisteiden sijoittamisen uudelleen harkintaa. Kipan palvelupisteitä on suunniteltu ainakin Kuopioon ja Lahteen. Mikäli ehdotus sisältää Kuopion kohdalta riskin siitä, että kirjanpidon ja palkanlaskennan työt eivät jääkään Kuopioon, tilanne seurakuntayhtymässä vakavoituu. Lehden painoon mennessä asiasta ei ole uutta tietoa.

Seurakunnan toimintaa on kautta linjan priorisoitava, rönsyjä poistettava. Vielä kerran on käytävä läpi, onko kaupungissa järkevämpää toimia erillisinä seurakuntina vai yhtenä suurena seurakuntana. Jälkimmäistä puoltaa työvoiman joustava liikkuminen alueelta toiseen vaikkapa äkillisiä sijaisuuksia hoidettaessa. Vielä kerran on käytävä läpi, miltä investointitarpeet näyttävät jäsenkadon valossa, miltä tilojen käyttöasteet näyttävät.

Ideatasolla tarvitaan radikaalejakin avauksia.

Samalla on sanottava vielä kerran, että seurakunta on palvelua varten, hengellistä elämää varten – sitä varten, että yhteiskunnasta ei katoaisi Jumalan sana ja siihen pohjautuvat arvot. Seurakunta on yhteisö, jonka olemus on aivan jotakin muuta kuin taloushallinnollinen, vaikka valitettavan usein viime vuosina on ollut pakko puhua talousasioista

 

ULLA REMES