Vaalikoneesta poimittua
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Vaalikoneesta poimittua

31.10.2018

 

Vaalikone aukesi 8.10. Kuopion seurakuntien alueelta ehdokkaista vaalikoneeseen oli vastannut 12.10. mennessä 91 ehdokasta, joka on noin 2/3 ehdokkaista. Vastaajien keski-ikä oli 50 vuotta. Enemmistö vastaajista oli miehiä, heitä oli hieman yli puolet.

Vastanneiden hengellisistä liikkeistä läheisimmäksi mainittiin herännäisyys 20,5 %, evankelisuus (SLEY, ELY) 9,6 % ja lestadiolaisuus 6,8 %.

Kysymykseen mitä puoluetta äänestäisi eduskuntavaaleissa nyt, sai eniten mainintoja Suomen Keskusta 18,1 %, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 16,9 % ja Kansallinen Kokoomus 15,7 %.

Valitsijayhdistyksistä eniten vaalikoneeseen olivat vastanneet Kaikkien kirkko, Kirkko keskellä kylää ja Kristus-kalliolle rakentajat -ehdokkaat.

Ohessa on poimintoja Kuopion seurakuntien ehdokkaiden vaalikonevastauksista.

Tärkeimmäksi syyksi kuulua kirkkoon mainittiin lähimmäisenrakkaus ja elämänarvot 21,3 %. Kirkon toiminnassa vastaajille olivat tärkeimpiä kirkolliset toimitukset kuten kaste, häät ja hautajaiset 21,1 % sekä kirkon tekemä auttamistyö 19,2 %.

Ehdokkaat edistäisivät sitä, että seurakunta panostaisi eri ikäryhmille suunnattuun toimintaan 20,3 % ja heikompien auttamiseen 18,0 %.

Heidän mielestään seurakunnan tulee tavoitella erityisesti niitä, jotka eivät vielä ole seurakunnan toiminnassa mukana 90,9 %.

Kun seurakunnan talous heikkenee, 36,4 % vastaajista on valmiita luopumaan kiinteistöistä.

Seurakunnan resursseja tulisi suunnata erityisesti yksinäisten ja sairaiden auttamiseen 29,4 % ja perheiden tukemiseen kriiseissä 28,9 %.

Kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita 76,7 %.

Kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat 54,5 %.

Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä, tästä 50,6 % vastaajista on täysin samaan mieltä samoin kuin siitä, että kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo 82,4 %.

Siilinjärven ehdokkaiden vaalikonevastauksia

Siilinjärven seurakunnan ehdokkaista vaalikoneeseen vastasi kaikkiaan 48 eli 85,7 prosenttia. Vastausprosentti on sama sekä Kotikirkon että Yhteistyöryhmän ehdokkaissa.

Vaalikoneeseen vastanneista 20 % äänestäisi valtiollisissa vaaleissa Keskustaa ja 12,5 % Kokoomusta. Puolet vastanneista ei ilmoita, mitä puoluetta kannattaa. Vastanneiden hengellisistä liikkeistä läheisimmäksi mainittiin evankelisuus, viides herätysliike, herännäisyys ja lestadiolaisuus, joskaan 60 % ei nimeä itselleen läheisintä hengellistä liikettä. Tärkeimmiksi syikseen kuulua kirkkoon mainittiin lähimmäisenrakkaus ja elämänarvot (47,9 %) sekä kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen (45,8 %).

Ehdokkaiden mielestä seurakunnan tulee tavoitella erityisesti niitä, jotka eivät vielä ole seurakunnan toiminnassa mukana (98,2 %). Seurakunnan tulisi panostaa eri ikäryhmille suunnattuun toimintaan (70,8 %), kristilliseen kasvatukseen (54,2 %) ja heikompien auttamiseen (52,1 %). Auttamistyössä ehdokkaat suuntaisivat seurakunnan resursseja ensiksi perheiden tukemiseen kriiseissä (87,5 %) ja toiseksi yksinäisten ja sairaiden auttamiseen (52 %).

Ehdokkaista 68,8 prosentin mielestä kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita. Yli puolet (60 %) on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Vastaajista 43,6 % on täysin samaa mieltä siitä, että kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Kun seurakunnan talous heikkenee, suuri enemmistö (79,2 %) on valmiita luopumaan kiinteistöistä ja puolet (52 %) nostaisi kirkollisveroa.

Lue myös Siilinjärven seurakunnan valitsijayhdistysten vaalitenttivastaukset sivulta siilinjarvenseurakunta.fi