Minkälainen on sinun kirkkosi?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Minkälainen on sinun kirkkosi?

31.10.2018

Kuva: Kirkon kuvapankki / Jussi Laitinen

 

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät siitä, millainen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten. Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotiailla on äänioikeus.

Kun seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Näin toimitaan Siilinjärvellä.

Kuopiossa seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään, jolloin toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa, sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Ehdokkaana voi olla molempiin tai vain toiseen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää taloudesta

Kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin sekä seurakuntayhtymässä että itsenäisessä seurakunnassa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä kirkkojen rakentamisista ja korjaamisista sekä valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Syksyn seurakuntavaaleissa valittava valtuusto päättää tulevalla nelivuotisella toimikaudellaan ainakin seuraavista linjauksista Kuopion seurakuntayhtymässä: tulevaisuuden toiminnan painopisteet, mahdolliset rakennus- ja korjaushankkeet, jakoperusteet lähetysjärjestöjen määrärahoille ja diakoniselle avulle.

Seurakuntaneuvosto päättää alueen kehittämisestä

Seurakuntaneuvosto johtaa paikallisseurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Se päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa.

Seuraavan neljän vuoden aikana valittavat luottamushenkilöt päättävät muun muassa resurssien käytöstä, toiminnan painopisteistä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä alueella.

Äänestäminen on helppoa

Jokainen äänestää siinä seurakunnassa, jonka jäsen on. Kuopiossa, Siilinjärvellä ja muissa äänestysalueisiin jaetuissa seurakunnissa äänioikeutetuille postitetaan kotiin vaalikirje. Siinä äänestäjä saa ilmoituksen äänioikeudesta ja vaaliesitteen, jossa kerrotaan äänestyspaikat ja esitellään vaaliehdokkaat. Äänestää voi joko ennakkoon 6.–10.11. tai varsinaisena vaalipäivänä 18.11.

Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa. Kotiseurakunnan ulkopuolella äänestäessään äänestäjän kannattaa omatoimisesti ottaa selvää ehdokkaista ja näiden numeroista, sillä äänestyspaikassa saattaa olla esillä vain järjestävän seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmä. Kaikkien seurakuntien ehdokkaat löytyvät verkosta Seurakuntavaalit.fi-sivulta.

Äänestyspaikalle on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Mahdollinen ilmoitus äänioikeudesta -kortti on myös hyvä olla mukana. Valkoisella lipulla äänestetään ehdokasta kirkkovaltuustoon, ja yhtymässä oranssilla lipulla äänestetään ehdokasta oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Jos sama henkilö on ehdolla sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon, hänellä on kumpaankin eri äänestysnumerot ja eriväriset vaaliliput.

Etkö tiedä ketä äänestäisit?

Vaalikone voi auttaa äänestäjää löytämään sopivan ehdokkaan. Listojen nimet eivät välttämättä kerro paljoakaan ehdokkaiden tavoitteista ja taustoista. Kaikki ehdokkaat eivät valitettavasti ole vastanneet vaalikoneeseen.

Testaa, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa. Kysymykset käsittelevät olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan.


Ennakkoäänestyspaikat löytyvät vaalikuulutuksesta sivulta 12 ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vaalikuulutuksesta sivulta 11. Tiedot löytyvät myös kotiin postitetuista vaaliesitteistä ja verkkosivuilta www.kuopionseurakunnat.fi/vaalit