Kutsumustyö kantaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kutsumustyö kantaa

31.10.2018

Kuva: Studio Foxy

Pappien ja kanttoreiden suhdetta työhön luonnehtii vahva sisäinen motivaatio. Papeista noin 85 prosenttia ja kanttoreista kolme neljästä kuvaa työtään Jumalalta saaduksi kutsumustehtäväksi.

Papit ovat omistautuneet työlleen ja kokevat innostusta, inspiraatiota ja ylpeyttä työstään. Seurantatutkimus 20 vuoden ajalta osoittaa pappien työn kehittyneen paremmaksi esimerkiksi työmäärän hallinnan ja työssä jaksamisen osalta.

Kanttoreiden keskuudessa työhönsä tyytymättömien ja työssään uupuvien osuus on jonkin verran kasvanut. He toivoisivat erityisesti enemmän aikaa henkilökohtaiseen valmistautumiseen.

Luonteva suhtautuminen kuolemaan on yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Papit ja kanttorit myös pelkäävät kuolemaa vähemmän kuin muut tutkitut ammattiryhmät. Tutkimustulokset vahvistavat myös esimerkiksi sairaalapappien työn ja ylipäätään eri kentillä tehtävän sielunhoitotyön korvaamattomuutta.

Samalla kun naispuoliset papit ovat vahvasti naisjohtajuuden vahvistamisen kannalla, miespuolisten pappien keskuudessa vain noin joka neljäs täysin kannattaa sitä, että naisia olisi enemmän kirkon johtotehtävissä.

Valmiutta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen on kirkossa runsaasti. Joka toinen pappi kannattaa sitä.

Tulokset käyvät ilmi Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelän tutkimuksesta.