Uuden edessä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Uuden edessä

26.9.2018

Teksti: Riitta Hautaniemi, Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja

Kuva: Tuija Hyttinen

Aloitin uudessa tehtävässäni Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtajana syyskuun alussa. Tässä työssä ja tämän työnantajan palveluksessa aloittaminen on erittäin mieluisaa, sillä tehtävässä on sopivassa suhteessa alueita, joista minulla on monien vuosien vahva työkokemus sekä alueita, jotka ovat minulle uusia ja antavat mahdollisuuden oppia uutta. Tuntuu myös hyvältä aloittaa työt yhtymässä, jonka arvot vastaavat omia arvojani.

Minulla on pitkä kokemus talous- ja palkkahallinnon johtamisesta, myös ICT-asiat ovat kuuluneet tehtäväkenttääni aiemmissa työpaikoissani. Sen sijaan puisto- ja hautaustoimi on minulle uutta aluetta, toki se on sitä kaikille seurankuntien ulkopuolelta tuleville. Myös kiinteistötoimi monine kirkkoineen ja metsätiloineen tarjoaa paljon mielenkiintoista opittavaa. Seurakuntayhtymän henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta, siihen joukkoon on mukava tulla.

Ensimmäisten viikkojen aikana olen tavannut paljon uusia ihmisiä, sekä yhtymän henkilökuntaa että luottamushenkilöitä. Olen myös osallistunut moniin palavereihin ja kokenut, että minut on kaikkialla otettu lämpimästi vastaan. Yhteistyö on lähtenyt mukavasti käyntiin ja seurakuntayhtymässä on hyvä yhdessä tekemisen henki.

Suomessa yhteiskunta on vahvasti muutoksessa – samoin ovat seurakunnat muun muassa laskevien verotulojen takia. Myös Kuopion seurakuntayhtymässä pohditaan, miten toimintaa sopeutetaan pieneneviin tuloihin ja samalla hoidetaan yhtymän tehtävät niin, että seurakuntalaisille voidaan tuottaa heidän tarvitsemansa palvelut. Mietittäväksi tulee, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää eri toiminnoissa, mihin asioihin tulevaisuudessa panostetaan entistä voimakkaammin ja mitä voidaan mahdollisesti supistaa. Käsitykseni on, että tahtotila tulevaisuuden vaatimiin uusiin linjauksiin ja muutoksiin on hyvä.