Viestitään rohkeasti
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Viestitään rohkeasti

26.9.2018

Pääkirjoitus | Minna Siikaniva

**@**

Kirkon viestijät kokoontuivat vuosittaiseen tapaamisen syyskuun alussa. Tapaamispaikkana oli nostalgisesti Oulu, jossa vietettiin ensimmäiset kirkon ”viestintäpäivät” 50 vuotta sitten. Osallistuja oli tuolloin noin 10. Nyt paikalle kerääntyi yli 230 kirkon viestijää. Tämä kuvastaa hyvin viestinnän aseman muutosta. Median merkitys tunnistetaan kirkossa hyvin. Suuri joukko ihmisiä kohtaa kirkon vain median välityksellä.

Ensimmäisillä päivillä teemana olivat kirkollisen viestinnän ongelmat. Nyt teemana oli #rohkeasti. Haasteet ovat siis säilyneet ennallaan, vaikka mediaympäristö on muuttunut huomattavasti.

Yhden puheenvuoron käytti Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen. Hänen aiheenaan oli ”Mitä rohkeus oikeastaan on? Miten kertoa kirkon tekemästä hyvästä työstä rohkeasti ja saada media kiinnostumaan?” Nykänen oli huolissaan ihmisyyden alasajosta. Hän painotti, että luterilainen kirkko on aina heikomman puolella. Kristittyinä meidän tehtävämme on kohdella toisia ihmisiä hyvin. Nykänen korosti myös arjen uskonnollisuutta. Tavallisen ihmisen kokemus pyhyydestä on totta.

Median otsikkoihin päätyvät kuitenkin useammin kirkon ongelmat ja kohut kuin ihmisten kokemukset uskosta tai kirkon tekemästä hyvästä työstä. Kristillisessä ajattelussa jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sellaisenaan arvokas. Arjen kristillisyyttä on pitää huolta toinen toisistamme.

Onko median välittämä kuva kirkosta oikea? Tätä yritetään selvittää parhaillaan muun muassa seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvatutkimuksella. Tutkimukseen osallistuu 12 isoa seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Kuopion seurakuntien alueelta tutkimuksen tuloksia on odotettavissa loppuvuodesta.

Onko kirkko jäsentensä näköinen? Siihen voi vaikuttaa äänestämällä tulevissa seurakuntavaaleissa. Ole mukana päättämässä kirkon tulevaisuudesta. Minkälainen on sinun kirkkosi?