Ehdokkaan tiekartta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Ehdokkaan tiekartta

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt.

Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät muun muassa siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Viime vaaleissa valituista luottamushenkilöistä alle 30-vuotiaita oli vain 6 prosenttia.

Ehdokkaan on oltava kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Äänestämään sen sijaan pääsevät myös kaikki 16 vuotta vaalipäivään mennessä täyttäneet kirkon jäsenet.

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys. Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä jo olemassa olevalle ehdokaslistalle tai perustamalla oman valitsijayhdistyksen.

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa vaalilistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen varamiehekseen. Asiamiehien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kirkon jäseniä. Asiamiehet eivät itse saa olla ehdokkaina listailla tai jäseninä seurakunnan vaalilautakunnassa.

Ehdolle eivät voi myöskään asettua kyseisen seurakunnan viranhaltijat tai työntekijät.

Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava oman seurakunnan toimistoon 17.9.2018 kello 16 mennessä. Valitsijayhdistysten kannattaa kiinnittää huomiota listojen nimeen: nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Sama suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

 


Seurakuntavaalien tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyy
17.9.2018

Ennakkoäänestys on
6.–10.11.2018

Varsinainen äänestyspäivä
18.11.2018

Lisätietoa:
www.kuopionseurakunnat.fi/vaalit
ja seurakuntien toimistosihteerit