Rippikoulun suosio jatkuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Rippikoulun suosio jatkuu

27.6.2018

Teksti: Heli Haring ja Kirkon tiedotuskeskus

Kuva: Miika Tammekann

Seurakuntien leirikeskukset ovat taas koulujen loputtua täyttyneet tuhansista rippikoululaisista. Kesä on rippikoulujen leirijaksojen vilkkainta aikaa.

Rippikouluihin sisältyvät leirit ovat vuosikymmenestä toiseen säilyttäneet suosionsa. Rippikoulu kestää kokonaisuudessaan puoli vuotta ja yli 90 prosenttiin sisältyy noin viikon mittainen leirijakso. Leirijakson sisältävien rippikoulujen ohella päivärippikoulujen suosio on ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa”, kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen toteaa.

Suomessa rippikouluun osallistuu vuosittain yli 45 000 rippikoululaista ja noin 20 000 isosta. Rippikouluryhmiä on vuosittain reilusti yli 2000.

Tärkeä osa nuorisokulttuuria

Rippikoulujen asema osana suomalaista nuorisokulttuuria on vuodesta toiseen säilynyt vahvana.

”Nuorilähtöisyys, yhteisöllisyys, turvallisuus, isostoiminta ja jatkuva kehittäminen. Ne ovat avaintekijöitä rippikoulun menestykseen. Rippikouluilla on hyvä maine nuorten keskuudessa. Puhe rippikouluista on positiivista, ja parasta markkinointia onkin nuorilta nuorille menevä viesti”, Pulkkinen listaa syitä rippikoulun menestykseen.

Rippikoulun tarkoitus on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittynä. Rippikoulussa ihmetellään elämää, pohditaan suhdetta Jumalaan, omaan itseen, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan.

Nuoret mukaan suunnitteluun

Viime vuonna tehtiin kyselytutkimus, jonka mukaan nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun ja kokevat sen myönteisenä ja turvallisena. Valtakunnallisesti lähes 700 vastaajaa 30 seurakunnasta antoi rippikoululle kouluarvosanaksi keskimäärin 8,6.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma, Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017, hyväksyttiin viime vuonna. Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painottuvat nuorten osallisuus, kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa. Nuoret halutaan ottaa mukaan sekä rippikoulun suunnitteluun että toteutukseen.

Elämän pelisäännöt tutuksi

Kuopion seurakunnissa nuoria osallistetaan rippikoulun suunnitteluun muun muassa kyselemällä heidän toiveitaan opetuksesta.

”Kartoitamme, mitkä asiat nuorilla ovat jo tiedossa, ja mitä vastaavasti pitäisi rippikoulussa vielä käydä läpi”, nuorisosihteeri Hanna Kärsämä selvittää.

”Kyselemme myös, millaisia opetusmenetelmiä toivotaan.”

Kärsämä korostaa, että rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa on ryhmäkohtaisia eroja.

”Tietyt opetusohjelman mukaiset asiat pitää rippikoulussa käydä läpi. Jokainen ryhmä voi kuitenkin omalta osaltaan miettiä, mitä painotetaan.”

Uskonasioiden rinnalla rippikoulussa on tärkeää opiskella myös elämän pelisääntöjä.

”Tarkoitus ei ole, että vain aikuiset opettavat ja nuoret ovat vastaanottavana osapuolena. Hienointa on, jos voimme oppia toinen toisiltamme.”

 


Rippikoulut Kuopiossa ja Siilinjärvellä

Kuopion ev.lut. seurakunnilla on tänä vuonna 45 rippikouluryhmää. Näistä valtaosa on leirejä. Leirien lisäksi on iltarippikoulu ja muutamia muita rippikouluja esimerkiksi erityisryhmille.

Siilinjärven seurakunta järjestää kymmenen leiriä ja yhden päivärippikouluryhmän. Lisäksi on yksi muualla rippikoulunsa käyvien nuorten ryhmä.

Vuonna 2018 rippikouluun on Kuopion seurakunnissa ilmoittautunut 1016 ja Siilinjärvellä 270 seurakunnan jäsentä.

Isosia Kuopion rippikouluissa on tänä vuonna noin 300 ja Siilinjärvellä 70.