Lukemattomat maailmat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Lukemattomat maailmat

28.3.2018

Pääkirjoitus | Minna Siikaniva

Vaikka 90 prosenttia maailman lapsista pääsee nykyään kouluun, noin puolet heistä ei opi lukemaan. Yksi syy on, että opetus annetaan kielellä, jota lapset itse eivät puhu eivätkä ymmärrä. Koulutuksen puutteesta on suora tie syrjäytymiseen, rikollisuuteen ja ääriliikkeisiin. 

Suomen Lähetysseura on mukana vaikuttamistyössä, jotta valtiot ryhtyisivät kehittämään monikielistä opetusjärjestelmää. 

Lukukeskuksen selvityksen perusteella Suomi on lukutaidon kärkimaita, mutta taso heikkenee. Haasteita on erityisesti koulutuksen tasa-arvon turvaamisessa. Kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutus oppimistuloksiin on kasvussa. Heikkojen lukijoiden määrä maahanmuuttajissa on verrattain suuri ja ero tyttöjen ja poikien osaamisessa on edelleen merkittävä. 

Lukutaito on tärkeä oppimisen kannalta.  Lukeminen on myös erittäin hyvä harrastus. 

Lukukeskuksen mukaan lukemisella on paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Se kehittää sosiaalisia- ja viestintätaitoja ja empatiakykyä sekä parantaa keskittymiskykyä ja alentaa stressitasoa. Jo kuudessa minuutissa lukemisen jälkeen syke alkaa laskea ja lihasjännitys vähentyä. Kaunokirjallisuuden lisäksi sama vaikutus on tietokirjojen ja sanomalehtien lukemisella. Painetut, sähköiset tai äänitetyt tekstit eivät ole toistensa kilpailijoita tai vihollisia, vaan kyse on lukemisen ja tekstien monimuotoistumisesta. 

Lukemisella on etuja myös muistin säilymiselle ikääntyessä. 

Suomalaisen kirjakaupan slogan ”Ovi lukemattomiin maailmoihin” on aivan loistava. Usein jo kirjojen nimet houkuttelevat lukemaan. 

Lukutaito on suuri lahja, sitä kannattaa vaalia ja siitä kannattaa nauttia.