Lapsella on oikeus katsomuskasvatukseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Lapsella on oikeus katsomuskasvatukseen

25.10.2017

Teksti: Sini-Marja Kuusipalo ja Nuori kirkko ry

Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Seurakuntien ja kuntien varhaiskasvatukseen luodaan tuoretta yhteistyömallia. Monipuolinen yhteistyö tukee lapsen oikeutta katsomuskasvatukseen. 

Tätä nykyä kuntien paikallista varhaiskasvatussuunnittelua ohjaa valtakunnallisesti uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu). Siinä puhutaan uskontokasvatuksen sijaan katsomuskasvatuksesta, joka sisältää erilaiset uskonnot, katsomukset ja uskonnottomuuden. Katsomuskasvatus on yleissivistävää eikä sisällä uskonnon harjoittamista.

Tänä syksynä voimaan tulleet paikalliset suunnitelmat vaikuttavat seurakuntien ja kuntien yhteistyöhön muun muassa päiväkodeissa. Hyvän yhteistyön edellytyksiksi luodaan selkeät ja sovitut pelisäännöt, ja yhteistyötä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: yleissivistävän opetuksen, perinteisten juhlien, uskonnollisten tilaisuuksien sekä kasvun ja hyvinvoinnin tuen kautta.

”Meillä on tarjota paljon enemmän kuin joulukirkko. Yhteistyötä tehdään yhdessä suunnitellen ja sopien”, kiteyttää lastenohjaaja Pirjo Ahonen Siilinjärven seurakunnasta. ”Yleissivistävässä opetuksessa voi korostua seurakunnan työntekijän katsomuskasvatuksellinen asiantuntemus ja mentorina toimiminen. Päivähoidon perinteisiin juhliin esimerkiksi jouluna seurakunnan työntekijä voi osallistua kutsuvieraana. Uskonnon harjoittaminen on mahdollista seurakunnan omissa tiloissa, silloinkin yhteisen suunnittelun mukaisesti. Kasvua ja hyvinvointia voimme tukea esimerkiksi kasvattajille suunnatulla surukoulutuksella. Vastuu katsomuskasvatuksesta on päiväkodin henkilöstöllä”, Ahonen havainnollistaa.

Hyvä lapsuus yhdistää

Kuopiossa ja Siilinjärvellä evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on pitkät, vahvat ja rikkaat perinteet yhteistyöstä kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu luottamuksellisuuteen, kunnioittamiseen ja vuoropuheluun, jonka yhteisenä arvona on lapsuuden arvo ja ainutlaatuisuus. 

”Hyvä lapsuus on seurakuntien ja kaupungin työntekijöiden yhteinen tavoite. Pidämme säännöllisesti kaupungin varhaiskasvattajien kanssa yhteistyötapaamisia, joissa suunnitellaan yhteistä toimintaa. Yhteistyö on ollut ja tulee jatkossakin olemaan avointa ja läpinäkyvää”, kertoo lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén Kallaveden seurakunnasta.

”Seurakunnan työntekijöillä on paljon katsomuksiin, arvoihin ja etiikkaan liittyvää osaamista. Vaikka uuden Vasun myötä joistakin aikaisemmista toimintatavoista joudutaan luopumaan, se avaa myös uusia mahdollisuuksia.  Sen sijaan esimerkiksi päiväkotipyhäkoulut ja pikkukirkot ovat seurakunnan omaa kasteopetusta eikä niitä voi jatkossa tarjota katsomuskasvatuksen rinnalle”, kuvaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Heljä Petäjä kirkkohallituksesta.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. ”Suomalaisen yhteiskunnan yleinen kulttuuriperinne rakentuu pitkälti kristillisten arvojen ja ihmiskäsityksen varaan. Jokaiselle lapselle on tärkeää oppia tuntemaan ja kunnioittamaan omia kulttuurisia juuriaan ja katsomuksellista taustaansa. Monikulttuurisessa ja -uskontoisessa yhteiskunnassa on välttämätöntä, että lapset jo pienestä pitäen oppivat tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kunnioittamaan myös toisten perinteitä ja katsomuksia”, kommentoi varhaiskasvatuksen kouluttaja Tiina Haapsalo Nuori kirkko ry:stä.