Luovuutta työelämään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Luovuutta työelämään

25.10.2017

Teksti ja kuva: Ulla Remes

Kun organisaatioissa etsitään uutta suuntaa ja työlle merkitystä, apu voi löytyä taiteesta.

Uudet työn kehittämisen kuviot löytyvät usein luovuuden ja taiteen parista. 

Kirkonkin kentällä luovuus nostaa päätään erityisellä tavalla, vaikka kirkon työssä on käytetty erilaisia osallistavia työtapoja kauan. Esimerkiksi rukouksen kivien käyttö jumalanpalveluksessa on jo osallistava, yhteisöllinen tapa antaa samaan aikaan yhteinen ja henkilökohtainen hiljentymisen mahdollisuus. 

Juuri valittu Vuoden Pappi 2017 Juha Tanska sai Pappisliiton raadilta erityiskiitosta siitä, että hän on vahvistanut työyhteisöään ja johtamistaan käyttämällä luovia, yhteisöllisiä menetelmiä. Haminan seurakunnan työyhteisö käytti voimauttavan valokuvan menetelmää, jonka yhtenä lähtökohtana on toisen arvokkaana näkeminen ja näkyväksi tekeminen. Seurakunta voitti KirTEKO 2017 -työelämäkilpailun hankkeestaan.

Luovuus luo menestystä

Juuri vuorovaikutus on luovilla ja taiteellisilla keinoilla se alue, jossa on mahdollista tehdä näkyväksi jotakin sellaista, johon on vaikea muuten päästä käsiksi.

”Tieto ei ole pelkästään ratio, vaan tietäminen on emotionaalista ja moniaistista yhteistoimintaa, jotta uutta tietoa voi luoda. Luovuus luo menestystä nopeasti muuttuvassa maailmassa, koska taide on väline, jolla pääsee uuteen kiinni. Juuri nyt taidemenetelmät nousevat tärkeiksi, koska yritysten toimintaympäristö edellyttää kykyä nopeaan uudistumiseen.”

Tietojohtamisen professori Pirjo Ståhle on seurannut työelämän muutoksia kolmenkymmenen vuoden ajan. Muutos on tapahtunut viime vuosina yhä nopeammin ja koskee globaaleja ja paikallisia ympäristöjä, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Suuret rakenteet etsivät uutta muotoa, olipa kyse vallasta, resursseista, teknologiasta tai totuuskäsityksistä. 

”Nyt olemme tilanteessa, jossa työelämässä pärjätäkseen on totuteltava jatkuvaan ja kiihtyvään uudistumiseen ja löydettävä jaksaakseen omat voimanlähteensä.”

Pirjo Ståhle näkee sisältäpäin erilaisia organisaatioita julkiselta puolelta, liiketoiminnasta ja politiikasta. Myös monivuotinen työskentely Suomen Kulttuurirahaston luottamuselimissä on avannut sitä, miten suuri tilaus on eri alojen vuorovaikutukselle.

”Hiljattain yrittäjien Nordic Business Forum kokosi 7500 ihmistä, ja tapahtumassa taide on vuosi vuodelta enemmän läsnä. Työelämässä rutiini voi urauttaa ja uuvuttaa, kun taas taiteen mukana olo luo iloa, energiaa ja materiaalia kaikille aisteille.” 

Yhteisö liikahtaa eteenpäin

Pirjo Ståhle toimii professorina Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, mitä edelsi professuuri Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hänen erityisalaansa ovat tietojohtaminen, innovaatiot ja aineettoman pääoman mittaaminen: ”Niiden kautta organisaatiot ja kansakunnat uudistuvat!”

”Aalto-yliopistossa olin vuosina 2010-2013 mukana kehittämässä ja johtamassa muun muassa kansainvälistä ACSI-innovaatioalustaa (Aalto Camp for Societal Innovation), johon osallistui noin 300 eri alojen edustajaa yli 40 maasta. Taiteilijat olivat mukana tukemassa ryhmien itseohjautuvaa työtä luovuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Taiteen kautta rakennettiin yhteisöllisyyttä, osaamista ja luovaa ratkaisukykyä.”

Miten ihmeessä?

”Uudistuminen vaatii tuoreita toimintatapoja, uudenlaista työkulttuuria ja entistä laajempaa horisonttia. Taiteilija työyhteisössä voi luovilla keinoillaan ja tilanteeseen heittäytymisellään auttaa tekemään asioita näkyviksi ja liikauttaa yhteisössä tai ongelmanratkaisussa jumiutunutta tilannetta eteenpäin. Joskus jo ongelman hahmottaminen on asiakkaalle arvokkainta mitä voi antaa. Taiteen avulla tavoitetaan uusia ulottuvuuksia, merkityksiä ja mahdollisuuksia. Myös ACSin seurantatulokset osoittivat, että taiteen menetelmät tuottavat tuloksia.”

Hämmennys ennen innovaatiota

”Taiteilija on luovan prosessin asiantuntija, hän pystyy kurottautumaan kohti tuntematonta ja sietää epämukavaa ei-tietämisen tilaa ja hämmennystä, joka edeltää kaikkia uusia ratkaisuja ja innovaatioita. Myös asioiden visualisointi ja kokonaisvaltainen lähestymistapa vapauttavat innovatiivisuuteen.”

Suomessa taiteen ja työelämän kohtaamisesta puuttuvat vielä välittäjärakenteet ja osaaminen on yksittäisten ihmisten hartioilla. Ajattelu ja asenteetkin kaipaavat Ståhlen mukaan ravistelua; ei ole itsestään selvää, miksi taiteen tulisi olla osana työelämää ja mitä hyötyä siitä voisi olla.

Entä millainen ihminen Pirjo Ståhle muuten on?
Sillanrakentaja, kansainvälinen verkostoituja, utelias ja innostuva. Aikanaan paritalokoti Vantaalla riittävän lähellä lentoasemaa valittiin miehen kanssa juuri Pirjon tiiviin matkustamisen vuoksi. Kolme aikuista lasta ovat jo muuttaneet kotoa.

Vielä löytyy yksi arvomaailmasta kertova kiinnostava työ: Pirjo Ståhle on Suomen World Visionin hallituksen puheenjohtaja ja WV Internationalin hallituksen jäsen. World Vision on yksi maailman suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä, joka toimii noin sadassa maassa ja on parantanut merkittävästi 120 miljoonan lapsen ja heidän yhteisöjensä elinoloja.